Læringsfremjande vurdering

Læringsfremjande vurdering kan vere motiverande for elevane når dei skal bearbeide teksten sin etter at han er revidert.

Responsen bør vere tydeleg på kor eleven er i læringsprosessen, kva eleven skal lære og korleis han kan nå dette målet. Derfor er det spesielt viktig at responsen kjem på eit tidleg tidspunkt i skriveprosessen, medan eleven fortsatt er i læringsmodus og har vilje og lyst til å jobbe vidare med teksten sin.

Til toppen