Ditt søk på multimodalitet ga 74 treff

2. Multimodalitet i FYR

Dette er et hefte som først og fremst er for de store skoleringssamlingene i FYR høsten 2015 og 2016. Vårt ønske er at heftet kan bli en appetittvekker som gir lærere og elever lyst til å gå i gang med de multimodale tekstene og skaffe seg mer kunnskap enn de…
Til toppen