Vil dere komme i gang med Skrivestien?

Skrivesenteret inviterer til et gratis dagsseminar 8. mai 2014 for alle som har begynt, eller vurderer å begynne med Skrivestien.

Skrivestien er en nettbasert ressurs for skolebasert kompetanseutvikling i skriving som grunnleggende ferdighet. Skrivestien bygger på fem prinsipper for god skriveopplæring. På seminaret vil vi se nærmere på disse prinsippene. Vi vil også vise hvordan Skrivestien kan gjennomføres og organiseres.

 


 

 

Program for seminaret:

10.00 – 10.20 Velkommen ved senterleder Arne Johannes Aasen
10.20 – 10.50 Skriving som grunnleggende ferdighet
10.50 – 11.45 Fem prinsipper for god skriveopplæring
11.45 – 12.30 Lunsj
12.30 – 13.15 Fem prinsipper for god skriveopplæring
13.15 – 13.30 Skrivestien
13.30 – 13.45 Pause
13.45 – 14.45 Morellbakken skole presenterer sine erfaringer med Skrivestien
14.45 – 15.00 Oppsummering

 


Seminaret holdes på Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for lærerutdanning på Rotvoll i Trondheim. Seminaret er fra klokken 10.00 til 15.00 på rom 334 i D-bygget. Vi har satt en begrensning på fem personer fra hver skole.

Påmeldingsfrist: 29. april 2014.

Påmeldingssida er nå stengt (2.5.14.). Ta evt. direkte kontakt med post@skrivesenteret.no.

Skrivesenteret dekker utgifter til reise og serverer lunsj.
 

For å få refundert reiseutgifter, fyll ut reiseregningsskjemaet og send det til:
 

Hvis skolen sender samlet refusjonskrav for billetter, sendes fraktura til:

Skrivesenteret
HiST ALT
7004 Trondheim

Husk kvitteringer og signatur!

HiST fakturamottak
Boks 373 Alnabru
0614 Oslo

Merk fakturaen med:
Bestillernr. 48001
Prosjektnr. 40268

Legg ved kvitteringer.

 

Til toppen