Vær varsom-plakaten

Vær varsom-plakaten tar for seg presseetiske normer. Presseetikken gjelder hele den journalistiske prosessen fra research til ferdig publisert sak. 

Hvis elevene skal få et eierskap til Vær varsom-plakaten, må de forholde seg til den gjennom praktisk bruk. Dette undervisningsopplegget har som formål å gjøre elevene bevisste på de etiske retningslinjene som ligger i Vær varsom-plakaten. Opplegget er utformet med tanke på bruk på medier og kommunikasjon valgfag på ungdomstrinnet og programfag på vgs, men det er også relevant som del av et norskfaglig eller samfunnsfaglig undervisningsforløp på ungdomstrinnet og vgs. Gjennom en case i form av en pressemelding, får elevene mulighet til å reflektere over etiske spørmål som journalister stadig må forholde seg til. Måten en nyhetssak vinkles, har betydning for hvordan budskapet blir oppfattet av mottakeren. 

Den enkelte redaktør og medarbeider har ansvar for å kjenne pressens etiske normer og plikter å legge disse til grunn for sin virksomhet. Presseetikken gjelder hele den journalistiske prosessen, fra innsamling til presentasjon av det journalistiske materialet.

Arbeidsgang

Klassen deles i to.

Den ene gruppa får i oppdrag å være redaktører. De skal arbeide med Vær varsom-plakaten med utgangspunkt i en pressemelding, for eksempel denne: 

  • Innbrudd ved Langfjæra industriområde.
    Det lokale lensmannskontoret fikk klokken 02:14 natt til lørdag melding om innbrudd eller innbruddsforsøk på Langfjæra industriområde. Et vitne hadde hørt det hun mente var lyden av ruteknusing og høye rop og skrik inne fra området. En patruljebil med den kvinnelige betjenten Rita Langfjærvik var i nærheten og ble sendt til industriområdet for å følge opp saken videre. Etter ankomsten til industriområdet kunne betjenten raskt konkludere med at det var tydelige tegn på innbrudd både i lagerlokaler og i kontorbygninger. Flere ruter var knust, og en rekke dører var slått inn. Hun gjorde et raskt søk i området uten å finne noen mistenkte. Klokken 02:30 ankom Sverre Lien industriområdet. Lien er ansatt i firmaet som har ansvaret for overvåkingen av området. Han hadde blitt varslet via alarmsystemet om at det kunne være uønsket aktivitet i området. På vei til industriområdet hadde han observert det han mener er to afrikanske menn syklende i full fart med tunge ryggsekker i retning sentrum. I tillegg observerte Anna Andersen en guttegjeng fra den lokale skateboardklubben i området klokken 01:50. Vitnet forklarte at guttene var tydelig beruset og høylytte. Hun fortalte at guttene ofte oppholder seg på industriområdet og at de bedriver kjeltringstreker når de er der. Hun nevner også at yngstesønnen til gårdbruker Jenssen bruker å være med. Eieren av Langfjæra industriområde melder om at datautstyr og andre verdisaker er stjålet.

Nærmere beskrivelse av hvordan gruppa kan arbeide med pressemeldingen finner du i Bakgrunnsstoff til læreren i arbeidet med ressursen Vær varsom-plakaten.

Den andre gruppa får i oppdrag å være journalister. De presenteres for den samme pressemeldingen, men uten at Vær varsom-plakaten nevnes. Denne gruppa får i oppgave å tenkeskrive rundt pressemeldingen i fem minutter: Hvilken informasjon vil du fokusere på (vinkling) i en artikkel/notis om denne saken? Hvorfor tenker du at dette vil være interessant (nyhetskriterier) for en mottaker?

Elevene som har tenkeskrevet går deretter sammen i par og deler tekstene sine med hverandre. De får så beskjed om å gå inn rollen som journalister som skal lage en sak med bakgrunn i pressemeldingen. Elevene samskriver tittel, ingress og forslag til tre mellomtitler.

Redaktørgruppa og journalistene møtes, og journalistene presenterer tekstutkastene sine for redaktørene. Redaktørene må ta stilling til om journalistenes tekster ivaretar prinsippene i Vær varsom-plakaten. I selve pressemeldingen er det lagt inn fallgruver og sannsynligheten for at noe av tekstene bryter de etsiske retningslinjene er stor. Journalister og redaktører får derfor i oppgave å samskrive et nytt tekstutkast. Forhandlingen mellom redaktør og jornalist i samskrivingen vil være bevisstgjørende både med hensyn til de etiske retningslinjene og når det gjelder selve tekstskapingen.

 

Relevant stoff:

Til toppen