Veiledet skriving med de yngste

Veiledet skriving er å veilede eleven frem til økt skrivekompetanse og skriveglede.

Charlottenlund barneskole har i samarbeid med Skrivesenteret utviklet en modell for veiledet skriving.

Lærerstasjon

Veiledet skrivingOrganisering av dagen

Organisering av dagenSmå forskere

Små nypeforskereHalvårsplan for skrivedagene

HalvårsplanSkriving – en del av begynneropplæringsplanen

Organisering av dagen

 Om prosjektet

Halvårsplan

Skrivesenteret har laget en språkløyper-ressurs om skriving i begynneropplæringa som viser hvordan en kan møte elevene der de er i sin skriveutvikling. Ressursen viser også hvordan en kan bruke ulike tilnærminger til skriving og hvordan en kan jobbe med skriving i ulike fag allerede fra første klasse. 

Til toppen