Valgfaget «Innsats for andre» i koronatida

Noen fag møter en ekstra utfordring nå som vi har en rekke restriksjoner på hvem vi kan være sammen med. Dette gjelder spesielt fag hvor elevene har deler av undervisningen utenfor skolen. 

I denne ressursen viser vi et eksempel på hvordan dette problemet er løst i valgfaget Innsats for andre.

Frivillig arbeid har lange tradisjoner i Norge og foregår innenfor samfunnsområder som idrett, kulturliv, eldreomsorg, barne- og ungdomsarbeid, organisasjonsliv og politikk. Elever i dette valgfaget kan utføre arbeid på områder der frivillig innsats allerede foregår, eller finne fram til samfunnsområder som de selv finner egnet til å gjøre en innsats i. Det er viktig at målgruppen de finner fram til, har et behov som kan dekkes.

 

Formålet med faget

Valgfaget innsats for andre gir elevene mulighet til:

 • å få kunnskap om frivillig arbeid og om behov for frivillig innsats i eget lokalmiljø
 • å planlegge, iverksette og sluttføre tiltak for mennesker som har behov for det
 • å oppleve å bli verdsatt for den innsatsen de gjør.

Faget har to hovedområder, planlegging og praktisk arbeid (udir.no)

Lokalsamfunnet trenger også i framtida engasjerte mennesker som er villige til å bidra med egne ressurser og kunnskaper for å løse oppgaver som gir verdiskaping.

 (Fra formålet med faget, udir.no)
 

På ungdomsskolen som vi omtaler i denne ressursen, blir elevene utplassert på ulike institusjoner i kommunen når de velger valgfaget Innsats for andre. I denne tida med hjemmeskole kan elevene naturlig nok ikke være utplassert i barnehager, sfo, idretteslag og eldretun, og lærerne må finne alternative løsninger for hvordan elevene skal utføre faget og for hvordan de skal skaffe seg vurderingsgrunnlag i faget. Derfor utformet læreren det alternative opplegget som beskrives under. 

 

Alternativt opplegg

Elevene fikk denne informasjonen:
Siden du nå ikke kan gjøre en innsats for andre i barnehager, på eldretun, i idrettslag eller sfo, må vi tenke alternativt. Til valgfagstimen på torsdag skal du planlegge følgende oppgave:

 • Planlegg en aktivitet som du skal gjennomføre sammen med noen i familien din, besteforeldre eller andre du har kontakt med i disse tider. 
 • Aktiviteten skal være noe dere vanligvis ikke gjør så ofte, eller noe du tenker familien din vil ha nytte av eller sette ekstra stor pris på akkurat nå. Det bør altså være noe mer enn å bake ei kake til kaffen. Snakk gjerne sammen med familien og medelever på faget om hva denne aktiviteten kan være. 
 • Aktiviteten skal ha en varighet på rundt nitti minutter. 
 • Gjennomfør aktiviteten når det passer for dem som skal være med. Dersom det passer torsdag i valgfagstimen, så gjennomfører dere da. Hvis ikke finner dere et annet tidspunkt. 

Når aktiviteten er gjennomført, skal du skrive en rapport fra det du har gjort. 

Rapport

I rapporten skal du ha med:

 • Beskrivelse av aktiviteten
 • En god begrunnelse for hvorfor du valgte denne aktiviteten 
  • For hvem? Hvorfor?
  • Hvorfor akkurat denne type aktivitet?
 • Beskrivelse av hvordan gjennomføringa gikk
  • Gikk det som planlagt?
  • Hadde du tenkt på alt? 
  • Var det noe du burde ha gjort annerledes?
  • På hvilken måte var aktiviteten til nytte eller glede for dem som var med? 
 • Refleksjon til slutt
  • Hvorfor er det viktig å gjøre en innsats for andre akkurat i disse koronatider?
  • På hvilken måte var aktiviteten positiv for dere som familie? 
 • Bilder
  • Ta bilder av aktiviteten underveis og legg ved i rapporten. 

 

Forslag til skriveramme for rapport i valgfaget Innsats for andre
 

Forslag til innhold og struktur i rapporten 
 
Her kan du planlegge hva du skal skrive i rapporten 

Beskrivelse av aktiviteten

 • Beskriv aktiviteten du har planlagt. 
 • For hvem har du planlagt denne aktiviteten? Og hvorfor? 
 • Begrunn hvorfor du valgte akkurat denne aktiviteten. 
 

Beskrivelse av hvordan gjennomføringa gikk

 • Beskriv hvor aktiviteten ble gjennomført, og hvordan det gikk.
 • Gikk aktiviteten slik du hadde planlagt?
 • Hadde du tenkt på alt, eller var det noe du burde ha gjort annerledes?
 • På hvilken måte var aktiviteten til nytte eller glede for dem som var med? 
 

Noen refleksjoner til slutt

 • På hvilken måte var aktiviteten positiv for dere som gjorde aktiviteten? 
 • Hvorfor er det viktig å gjøre en innsats for andre akkurat i disse koronatider?
 

Bilder/illustrasjoner

 • Ta bilder av aktiviteten underveis og legg ved i rapporten
 • Kanskje du også kan bruke noen andre illustrasjoner for å forklare innholdet i rapporten? (tegninger, skisser, kart ...)
 

 

Vurderingskriterier for rapport
 

Innholdselementer i rapporten
 
Kriterier for vurdering
Planlegging
 • Rapporten viser hvordan du har planlagt en aktivitet som er tilpasset oppdraget og som medfører sosial verdiskaping for noen andre.
 • Rapporten begrunner valg av aktivitet
Gjennomføring
 • Rapporten beskriver gjennomføringen av aktiviteten.
 • Rapporten dokumenterer gjennomføringen ved bruk av bilder.
Refleksjoner
 • Rapporten inneholder refleksjoner rundt valg av aktivitet, gjennomføring og innsatsen din.
 • Rapporten inneholder refleksjoner rundt hvorfor det er viktig å gjøre en innsats for andre i situasjonen vi er i
Struktur
 • Rapporten er strukturert og skrevet slik at aktiviteten, gjennomføringen og refleksjonene dine presenteres på en ryddig måte.
   

Kriteriene i rapporten kan vurderes til lav, middels eller høy grad av måloppnåelse.


 

Takk til Elin Olsen og Hilde Straumbotn ved Vikhammer ungdomsskoleFoto av kubb: Mazbln, CC 3.0
Foto av paradis: Tony Tsang, CC 2.0
 

Til toppen