Ut og gå, inn og skrive

Hvordan kan læreren motivere til at elevene både er fysisk aktive, får frisk luft og jobber med naturfaglig skriving? 

I denne ressursen viser vi en skriveaktivitet som noen lærere ga til sine elever på 4. trinn da de hadde hjemmeskole. De ønsket en aktivitet som kombinerte fysisk aktivitet, frisk luft, skriving i naturfag og elevens valg. Samtidig ville de at oppgaven skulle passe til at samtlige elever på trinnet kunne gjøre oppgaven på sin hjemmeskole.


Oppgave

Gå deg en tur. Ta gjerne med forstørrelsesglass og kamera. Det første dyret (inkludert fugler og insekter) du ser når det har gått ti minutter, skal bli tema for en fagtekst. Har du kamera, så ta gjerne bilde av dyret. Kanskje må du studere dyret med forstørrelsesglass også. Når du kommer hjem, skal du skrive om dyret du så. Du kan søke etter fakta på internett, eller kanskje du har noen bøker hjemme hvor du kan finne interessante fakta om dyret.

Hvis du har lyst kan du lage en presentasjon om dyret. 

Merk: Hvis du av en eller annen grunn ikke kan gå ut eller du ikke finner noe dyr, kan du skrive om et dyr du tror du kunne møtt. Ellers kan du bla i en avis eller bok og skrive om det første dyret du ser bilde av.

Teksten som skulle skrives var en naturfaglig tekst, og elevene hadde noe erfaring med å skrive fagtekster om dyr. I LK20 står det i læreplanen for naturfag at «Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom å legge til rette for varierte, praktiske og utforskende arbeidsmåter i naturen og på andre læringsarenaer.» (Underveisvurderingen etter 4. trinn). 

Aktiviteten kan bygges ut ved å bruke skriverammer (PDF) for naturfaglige tekster som støtte i elevenes skriving. 

Det kan også være fint å legge til informasjon om hvem som er tekstens mottakere. Er det kun læreren som skal lese teksten, eller kan den deles på klassens digitale plattform? Eventuelt kan tekstene spares til elevene kommer tilbake til skolen. Kanskje kan de da også revideres om noen ønsker det, før de for eksempel samles i en klassebok over dyr i nærmiljøet.


Elevenes tekster

Elevenes tekster viste at elevene hadde valgt ulike tilnærminger til oppgaven. Her er noen eksempler på elevtekster:

 

Gråspurv 
Gråspurven som også bare blir kalt spurv er i spurvefamilien. Den veier sånn cirka 25-35 gram. Og det er veldig lite! Den har også svart/brune fjær. Gråspurven er også sterkt knyttet til menneskelig bebyggelse. Gråspurv er vår mest typiske standfugl og er en av artene som kan leve i finnmark en hel vinter. Hunder 

 • Den er beige 
 • Den hadde flagrende ører 
 • Jeg var på tur med bo når jeg så den 
 • Den hadde svart snute 
 • Den hadde svarte klør 

 

Dompap

 1. Dompap er mest synlig om VINTEReN. 
 2. det er ofte dompap med i barnesanger. 
 3. Dompapens underlag er RØDT. 
 4. Dompap er en fin fugl med masse KULE fjær. 
 5. Den har et sterkt nebb som graver i frøene. 
 6. Dompap har to sterke vinger den kan fly langt med. 
 7. Dompapen liker og sitte og spise frø i en busk eller et lite tre. 
 8. Dompapen kan faktisk fly veldig fort. 
 9. Dompapen holder seg oftest i hagen til folk. 
 10. Dompapen er veldig søt. 
   
 11. (en ekstra fakta) Dompapen har en svart og grå strupe 

 

Rådyr er redde for mennesker. 
Rådyr veier opptil 18-36 kg. 
Og kan bli 70-85 cm i skulderhøyde. 
Hos Rådyr er det vanlig at bare bukker får gevir. 
Rådyr blir ca 115 cm lange. 

Til toppen