Treffsikker undervisning

Her finner dere tilleggsmateriell til ressursheftet. Heftet er utviklet av FYR-koordinatorene for bruk i norskfaget på Vg1 og Vg2 yrkesfag.

Skriving i norskfaget på yrkesfaglige programområder

I dette heftet presenteres opplegg knyttet til hvert av de åtte kompetansemålene under hovedområdet «Skriftlig kommunikasjon». Heftet inneholder oppgaver på både bokmål og nynorsk. Heftet kan du bestille her, eller laste ned og skrive ut til fri bruk. Bestiller blir fakturert porto, pluss trykkekostnader med 40,00 kr per hefte.
 


Utskriftsvennlige versjoner:

                

 


Noveller:

Johan Harstad: ambulanse
Johan Harstad: vietnam. torsdag

 


Eksempeltekster:

Refleksjonsnotat Bod
Eksempelsvar på Toyota bilreklame

 


Andre nettressurser:

Film: Skriving i byggfag
Ressurs: Skriverammer
Ressurs: Digitale verktøy i skriveopplæringen

Til toppen