Artikkel: Tekstskaping som skriveundervisning

Ved å skrive en tekst sammen med elevene kan læreren samtidig gi en eksplisitt skriveopplæring. Læreren skriver foran elevene og setter samtidig ord på de ulike fasene i skriveprosessen.

http://lesesenteret.uis.no/getfile.php/Lesesenteret/pdf-filer/tekstskaping_som_skriveundervisning.pdf
Til toppen