Tekstskaping som leseundervisning

Ved å lage egne tekster blir elevene mer engasjerte i teksten og tekstene blir mer lettleste når elevene har vært med på å lage de selv.

http://lesesenteret.uis.no/getfile.php/Lesesenteret/pdf-filer/tekstskaping_som_leseundervisning.pdf
Til toppen