Tekniske rapporter

Tekniske rapporter fra utvalgsprøvene i skriving. 

Her finner du nedlastbare tekniske rapporter fra utviklingsarbeidet knyttet til skriveprøvene. Foreløpig finner du én rapport, men det vil bli lagt ut flere fortløpende. 

Rapportene

Skar, G. B. (2017): The Norwegian National Sample-Based Writing Test 2016: Technical Report. Teknisk rapport nasjonale utvalgsprøver i skriving 2016. 

Skar, G. B. & Berge, K. L. (2017): «Elevers skrivförmåga och texters kvantitativa egenskaper». Rapport om relasjonen mellom teksters egenskaper og elevers resultat på utvalgsprøvene i skriving

Til toppen