Språkløyper.no - Gratis kompetanseutvikling for barnehage og skole

Eit løft for lesing og skriving

Lesesenteret og Skrivesenteret har utvikla nettstaden sprakloyper.no. Nettstaden har gratis kompetanseutviklingsspakkar som barnehagar og skolar lett kan ta i bruk i lokalt utviklingsarbeid.  Kompetanseutviklingspakkane består av ei rekkje økter på 45-60 minutt med fagtekstar, filmar, videoførelesingar, refleksjonsspørsmål og oppgåver til mellomarbeid.

Det unike med denne strategien er at det for første gong blir satsa systematisk både på barnehage og alle trinn i grunnskole og vidaregåande skole i same strategi.

 

Til toppen