Språkleker - bindeledd til barnehagen og fotfeste for den skriftspråklige utviklingen

Pedagogisk forskning viser at barn som er fonembevisste ved lesestart får en mer ukomlisert lese- og skriveutvikling enn barn med lav fonembevissthet.

http://lesesenteret.uis.no/getfile.php/Lesesenteret/pdf-filer/spraakleiker.pdf
Til toppen