Skriving som grunnleggende ferdighet på teknologi- og industrifag

Tverrfaglig samarbeid om rapportskriving og dokumentasjon 

Denne filmen viser et samarbeidsprosjekt på Verdal videregående skole om skriving på yrkesfag. Bakgrunnen for prosjektet er at yrkesfaglærere på skolen ønsket å samarbeide med norsklærerne om elevenes skriving. Det er enighet blant elever og lærere om at skriveferdighet er viktig for å lykkes i skole og arbeidsliv. «Skriv det må´n jo uansett», sier en av elevene i filmen. Likevel er det til dels dårlig motivasjon for «norsk» blant en del yrkesfagelever. I filmen følger vi det innledende planleggingsmøtet der de involverte yrkesfaglærerne og norsklærerne drøfter hvilke skriveoppgaver de kan samarbeide om i de ulike yrkesfagene.

På TIP har norsk- og TIP-læreren valgt å samarbeide om rapportskriving og dokumentasjon. Denne skrivinga oppleves som relevant og viktig for elevene. Norsklæreren bruker av norsktimene til å veilede elevene i å skrive rapporter. Dessuten tar han seg tid til å se innom verkstedet, da han tror det blir lettere å arbeide med annen tekstskriving etter at han er blitt kjent med elevene på deres arena.

Tverrfaglig samarbeid om elevenes skriving kan gi gevinst for både yrkesfaget og norskfaget, noe som kan bidra til at elevene lykkes bedre i skolegangen sin.

Spørsmål til diskusjon:

  1. På hvilken måte er tverrfaglig samarbeid om skriving en fornuftig yrkesretting?
  2. Hvordan kan norsklærere og yrkesfaglærere samarbeide om skriving på deres skole? Hvilke argumenter vil du løfte fram for å sette av tid til et slikt samarbeid?
  3. Hva må til for at norsk- og yrkesfaglæreren skal kunne bruke de samme elevtekstene som grunnlag for vurdering?
  4. Hvordan kan skoleledelsen praktisk legge til rette for et skrivesamarbeid mellom norsklærer og yrkesfaglærer?
Til toppen