Skriving i yrkesfag: Bygg

Denne filmen viser et samarbeidsprosjekt på Verdal videregående skole om skriving på yrkesfag.

Bakgrunnen for prosjektet er at yrkesfaglærere på skolen ønsket å samarbeide med norsklærerne om elevenes skriving. Det er enighet blant elever og lærere om at skriveferdighet er viktig for å lykkes i skole og arbeidsliv. «Skriv det må´n jo uansett», sier en av elevene i filmen. Likevel er det til dels dårlig motivasjon for «norsk» blant en del yrkesfagelever. I filmen følger vi det innledende planleggingsmøtet der de involverte yrkesfaglærerne og norsklærerne drøfter hvilke skriveoppgaver de kan samarbeide om i de ulike yrkesfagene.

Elevene i byggfag har en lærer som selv er en skriveglad person. Denne byggfaglæreren velger å gjennomføre skriveprosjektet sitt uten hjelp av norsklærer denne gangen. Elevene bygger dokkestuer som skal selges, og nå samarbeider de om å lage en presentasjonsbrosjyre som de skal gi til kundene. Her ligger det en sterk motivasjon for å få til et fint produkt. Elevene er dessuten selv med på å bestemme hva innholdet i brosjyren bør være og hvordan den skal se ut. Brosjyren må være lett å lese, inneholde informasjon kunden vil etterspørre, være illustrert og fin å se på og det kan ikke være skrivefeil i den.

En annen skriveaktivitet denne læreren legger vekt på er loggskriving. Loggskriving er en fast del av undervisninga i programfaget. Læreren understreker at det praktiske arbeidet og teoriundervisninga flettes inn i hverandre, og at skriving hjelper elevene til å strukturere kunnskap.

Tverrfaglig samarbeid om elevenes skriving kan gi gevinst for både yrkesfaget og norskfaget, noe som kan bidra til at elevene lykkes bedre i skolegangen sin.

Spørsmål til diskusjon:

  1. På hvilken måte er tverrfaglig samarbeid om skriving en fornuftig yrkesretting?
  2. Hvordan kan norsklærere og yrkesfaglærere samarbeide om skriving på deres skole? Hvilke argumenter vil du løfte fram for å sette av tid til et slikt samarbeid?
  3. Hva må til for at norsk- og yrkesfaglæreren skal kunne bruke de samme elevtekstene som grunnlag for vurdering?
  4. Hvordan kan skoleledelsen praktisk legge til rette for et skrivesamarbeid mellom norsklærer og yrkesfaglærer?
Til toppen