Skrivestien

Skrivestien er en nettbasert ressurs for skolebasert kompetanseutvikling i skriving som grunnleggende ferdighet.

Med Skrivestien ønsker vi å tilby en gratis nettressurs som kan brukes i en skolebasert kompetanseutvikling i fagområdet skriving. Skrivestien er organisert rundt sju samlinger, og til disse følger det med en rekke ressurser. Skrivestien gjennomføres lokalt på skolen, og skolen kan selv avpasse fremdriften.

Gjennom å:

  • skape en felles forståelse for skriving som grunnleggende ferdighet
  • øke kompetansen om god skriveopplæring
  • integrere skriving som grunnleggende ferdighet i skolens læringsarbeid i alle fag
  • utvikle en skriveplan for alle trinn som inngår i skolens læreplaner

ønsker vi å nå det overordna målet som er å gi best mulig skriveopplæring til den enkelte elev.

Til toppen