Skriverammer

Å gi rammer for skriving betyr å gi elevene stillaser slik at de kan utvikle sin skrivekompetanse.

Skriverammer er støttestrukturer som synliggjør for elevene hvordan den ferdige teksten kan se ut. Skriverammene strukturerer innholdet i teksten og kan i tillegg gi hjelp i form av setningsstartere, bindeord og setningsmønstre. Læreren bør modellere og veilede i bruk av skriverammer. Det innebærer å diskutere formål og nytte av rammene med elevene før de selv bruker dem som støtte i egen skriving. Det er viktig å kommunisere til elevene at skriverammene er fleksible verktøy som kan brukes for å planlegge og strukturere egen tekst. Målet er at elevene på sikt skal klare seg uten denne formen for støtte. 

Noen av skriverammene for fagtekster er bearbeidet fra engelsk fra ressursen Writing frames (Wray and Lewis). Noen skjønnlitterære skriverammer er hentet og bearbeidet fra Free Literacy Writing Ressources (primarytext.co.uk) Flere av skriverammene finner du også på samisk, og til bruk med interaktive tavler.

Skriverammer fagtekst

Bokmål Nynorsk
Setningsstartere argumenterende skriving Setningsstartarar argumentarende skriving
Å sammenligne Å samanlikne 2
Å overbevise Å overtyda
Å argumentere Å argumentere
Å argumentere 2 Å argumentere 2
Å argumentere 3 Å argumentere 3
Å argumentere 4 Å argumentere 4
Å argumentere – interaktiv skriveramme  
Å beskrive – seksfelter Å skildre – seksfelt
Ulikheter Skilnad
Oppsummering Oppsummering

 

Skriverammer skjønnlitterær skriving

Bokmål Nynorsk
Spenningsfortelling – start på fortelling Spenningsforteljing – starten på forteljinga
Planlegge en fortelling Planlegge ei forteljing
Planlegge en grøsserhistorie Planlegge ei grøssarhistorie
Eventyr – innledning Eventyr – innleiing
Eventyr – hoveddel Eventyr – hovuddel
Eventyr – avslutning Eventyr – avslutning
Fortelling med problem/konflikt Forteljing med problem/konflikt
Oppdiktet sted – planlegging Oppdikta stad – planlegging
Oppdiktet sted – hoveddel Oppdikta stad – hovuddel
Et kjent sted Ein kjend stad

I eksempelet under kan du se hvordan en skriveramme hjelper eleven å strukturere argumentasjonen sin, og hvordan skriverammen danner utgangspunkt for den endelige teksten.

Utfylt skriveramme Elevens besvarelse

 

 


 

 

Ordbank

Bokmål Nynorsk
Ordbank – skjønnlitterær Ordbank – skjønnlitterær
Ordbank – ord og setninger  
Til toppen