Skriverammer for interaktive tavler

No kan du ta i bruk Skrivesenteret sine skriverammer med både ActivInspire og Smart Notebook.

ActivInspire

aktivundervisning.no finn du dei fleste av Skrivesenteret sine skriverammer for interaktive tavler. Skriverammene frå Skrivesenteret er gratis, men merk at du må vere registrert brukar på aktivundervisning.no for å laste dei ned. Aktiv Undervisning er ei gratis nettside for lærarar og tilsette i barnehage. Undervisningsmateriellet  du finn der, er laga i og kan brukast med Promethean sitt undervisningsprogram ActivInspire. Programmet kan brukast på Activboards eller andre interaktive tavler, på ActivPanel og direkte på PC.

Her finn du ei oversikt over alle rammene for ActivInspire.

ActivInspire kan også brukast på SmartBoard. Last ned Personal Edition fra www.prometheanplanet.com. Programmet er kostnadsfritt i Personal Edition, men fullversjonen krev lisens.


Smart Notebook

I tabellen under finn du skriverammer som du kan opne i Smart Notebook. Vi har fått tilbakemeldingar på at dei ikkje alltid opnar seg når du dobbeltklikkar på dei. Ein alternativ framgangsmåte som ser ut til å virke godt, er:

  1. Opne programmet Smart Notebook
  2. Opprett eit nytt, tomt dokument
  3. Klikk på «File» frå toppmenyen
  4. I menyen som opnar seg, vel du «Import» og «All Common File Formats (.IWB)»
  5. Finn fram til den aktuelle skriveramma.

 

Skriverammer fagtekst

Bokmål  Nynorsk
Setningsstartere argumenterende skriving Setningsstartarar argumentarende skriving
Å sammenligne 1 Å samanlikne 1
Å sammenligne 2 Å samanlikne 2
Å overbevise Å overtyda
Å argumentere 1 Å argumentere 1
Å argumentere 2 Å argumentere 2
Å argumentere 3 Å argumentere 3
Å argumentere 4 Å argumentere 4
Å beskrive Å skildre
Å beskrive – seksfelter Å skildre – seksfelt
Ulikheter  Skilnad
Oppsummering  Oppsummering
* Alle skriverammene for fagtekst * Alle skriverammene for fagtekst

 

Skriverammer skjønnlitterær skriving

Bokmål  Nynorsk
Spenningsfortelling – starten på fortellingen Spenningsforteljing – starten på forteljinga
Planlegge en fortelling Planlegge ei forteljing
Planlegge en grøsserhistorie Planlegge ei grøssarhistorie
Eventyr – arktavlen kombinerer tre skriverammer Eventyr – arktavla kombinerer tre skriverammer
Fortelling med problem / konflikt Forteljing med problem/konflikt
Oppdiktet sted – arktavlen kombinerer to skriverammer Oppdikta stad – arktavla kombinerer to skriverammer
Et kjent sted Ein kjend stad
* Alle skriverammene for skjønnlitterær skriving * Alle skriverammene for skjønnlitterær skriving

 

Ordbanker

Bokmål  Nynorsk
Ordbank – skjønnlitterær Ordbank – skjønnlitterær
Ordbank – ord og setninger  


 

Til toppen