Nyhetsartikkel med bruk av femavsnittsmodellen

I denne presentasjonen fra Fyrstikkalléen skole får elevene opplæring i hvordan de kan skrive en nyhetsartikkel med bruk av femavsnittsmodellen.

Med utgangspunkt i en modelltekst diskuteres sjangertrekk og relevante fagbegrep. Formål og mottaker for nyhetsartikkelen løftes fram og Vær varsom-plakaten drøftes. Dette er et eksempel på en helhetlig skriveprosess der femavsnittsmodellen inngår som ett av flere verktøy for å synliggjøre hvordan en nyhetsartikkel kan bygges opp. Bruk av skriverammer kan du lese mer om i ressursen Rammer for skriving. Slike rammer må alltid tilpasses den enkelte skrivesituasjonen og den enkelte elev. Ulike elever har ulikt behov for støtte, og lærerens kyndige veiledning, jf. prinsipp fem: Skap et klasserom der en diskuterer tekst og skriving i artikkelen Fem prinsipp for god skriveopplæring er uvurderlig i skriveopplæringa.

Klikk for å laste ned
Til toppen