Samling for ressurslærere i pulje 4, september 2016

Tema for første samling for pulje 4 er ressurslærers rolle i ungdomstrinnsatsingen, læreplanforståelse og kunnskap om satsingsområdene.

I denne ressursen finner du Skrivesenterets bidrag til parallellsesjonene.

Innhold Tema 1 og Tema 2
Oppgave til erfaringsutveksling Se lysbilde i Powerpoint-presentasjonen
Skriving som satsingsområde Powerpoint-presentasjon
Skriving i realfag Til nettsiden
Skriving i praktiske og estetiske fag Til nettsiden
Artikkelen «Fem prinsipper for god skriveopplæring» Til nettsiden
Her kan du be om å bli lagt til i Facebook-gruppa vår Ressursgruppa for skriving på FB
Til toppen