Argumenterande skriving - eit ressurshefte for læraren

Korleis kan du som lærar støtte og rettleie elevane i argumenterande skriving?

Språket som meiningsskapande verktøy

Heftet syner korleis læraren kan gå fram for å gi elevane eksplisitt skriveopplæring ved å byggje stillas for elevane si skriving. Det er viktig å presisere at læraren må vere tett på elevane gjennom heile skriveprosessen, frå førskrivefasen til sluttføringa av teksten.

Heftet tar utgangspunkt i kompetansemåla i norsk, men arbeidsmetodane og eksempla som vert presentert, har også overføringsverdi til arbeid med argumenterande skriving i andre fag. I den utskriftsvenlege PDF-en til venstre finn du den nyleg reviderte bokmålsversjonen av heftet, og til høgre finn du nynorskversjonen.

 

          

Til toppen