Rådebank 2

TV-serien «Rådebank 2» tar opp flere vanskelige tema knyttet til unges livssituasjon. I denne ressursen finner du skriveoppgaver som gir rom for refleksjon og mulighet for å uttrykke egne tanker og følelser.

I første sesong av NRK-serien «Rådebank» møtte vi en gjeng rånere som vi fulgte i vennskap, kjærlighet og interesse for bil. Hovedpersonen Glenn-Tore (GT) gjennomgikk en tøff periode med kjærlighetssorg etter å ha blitt dumpa av Ine. I andre sesong er det Sivert som er hovedpersonen. Ved starten av sesong 2 er Glenn-Tore akkurat ferdig med å sone en dom for fyllekjøring. Han har mista lappen og blitt «gå-råner». Sivert skal få seg «nytt glis» (bil) og håper på å komme inn på universitetet i Trondheim. Hele gjengen er endelig samla igjen og har store forventninger til sommeren.

Sesong 2 tar opp flere alvorlige tema knyttet til unges livssituasjon. Serien gir slik gode innganger til å arbeide med det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring i norskfaget. Arbeid med serien gir grunnlag for å uttrykke egne følelser, tanker og erfaringer, og dette arbeidet kan bidra både til å bekrefte og utfordre elevenes selvbilde. Et av temaene som tas opp er selvmord. Dette temaet må behandles med varsomhet i klasserommet. Læreren må gjøre kloke vurderinger, og vi vil derfor anbefale at dere arbeider med disse oppgavene på skolen.

Hva er en råner?

I Bokmålsordboka blir råner definert som «person som har biler og formålsløs bilkjøring som fritidsinteresse». Etter to sesonger og mange inntrykk fra det norske rånermiljøet, fikk skuespillerne i oppgave av P3 å beskrive en råner. Her er to av skuespillernes beskrivelser:

Det er et menneske med masse rå lidenskap, med kjærlighet for det man driver med og kjærlighet for miljøet. Rånere er så mangfoldige, det eneste de har til felles er lidenskapen.

(Sjur Vatne Brean – råneren Sivert Rindal)

 

Jeg vil si at filosofien om råning handler om å gripe dagen – leve i nuet. Livet skal være som en fest, og alle rundt deg er invitert.

(Odin Waage – råneren Glenn-Tore (GT))

 

Om skriveoppgavene

Vi har utarbeidet forslag til flere skriveoppgaver, og her er det selvsagt ikke meningen at dere skal jobbe med alle oppgavene. De første oppgavene kan en jobbe med etter at elevene har sett hele sesongen, mens de siste oppgavene passer det å jobbe med etter den enkelte episoden. Noen av oppgavene kan besvares kort, mens andre oppgaver egner seg som langsvarsoppgaver. Kanskje kan enkelte oppgaver tas muntlig også? Her er det du som lærer som må iscenesette oppgavene og skape de rammene som trengs i akkurat din klasse.

Skriveoppgaver som elevene kan arbeide med etter å ha sett hele serien:

 • Hva vil du si at denne serien handler om? Underbygg det du skriver ved å vise til konkrete hendelser i serien.
 • Hvilken rolle spiller vennskap i serien? Underbygg det du skriver ved å vise til konkrete hendelser i serien. 
 • Velg deg en av personene, og skriv en personkarakteristikk av personen. 
 • Se for deg at du er en av hovedpersonene i TV-serien, og skriv ei side i dagboka di om hvordan du har det i tida etter at Sivert dør. 
 • Et selvmord rommer mange følelser for de som står igjen. Det kan for eksempel være sorg, sinne, angst, depresjon, likegyldighet og tomhet. Beskriv hvordan Glenn-Tore og/eller Hege takler Siverts selvmord. Hvilke følelser kjenner de på, og hva gjør de for å komme seg gjennom den første tida?
 • Forklar hvilken rolle Lollipop spiller i serien. Underbygg det du skriver ved å vise til eksempler i serien. 
 • Hvilke frampek og vendepunkt finner du i serien?
 • Musikken i «Rådebank 2» spiller en sentral rolle. Velg deg tre-fem scener der du gir en beskrivelse av hvordan musikken er med på å forsterke innholdet i serien. (Forslag til scener: St. Hans-feiring på stranda, da GT og Nilsen tar fri og kjører seg en langtur, bilkortesjen, begravelsen ...)
 • Hvordan slutter «Rådebank 2», og hva synes du om slutten? Begrunn svaret ditt.
 • Hva vil du si er budskapet i «Rådebank 2»? Og kan vi lære noe av denne serien? Begrunn svaret ditt.
 • Ordet «Rådebank» viser til en ulyd i motoren. Tar man ikke raskt hånd om rådebank i motoren så blir det dyrt. Hva kan skje dersom vi ikke snakker om følelser? Skriv en tekst der du tydeliggjør sammenhengen mellom rådebank og følelser.
 • Skriv en anmeldelse av sesong 2. Her er et eksempel på en anmeldelse (VG).
 • Hvordan vil du sammenlikne sesong 1 og sesong 2? Hvilke temaer tas opp i de to sesongene? Hva er likt? Hva er ulikt? Hvordan utvikler personene seg?


Forslag til oppgaver knyttet til episodene 1-8
 

​Episode 1

Sivert bor sammen med pappaen sin, og han skal søke på NTNU i Trondheim. 

 • Hvorfor er det så viktig for Sivert å komme inn på sivilingeniør-studiet i Trondheim, tror du?

 • Hvordan vil du beskrive forholdet mellom Sivert og faren?

Episode 2

I episode 2 holder Sivert en appell om en sak som betyr mye for ham.  

 • Forklar hvordan Sivert bruker patos som retorisk virkemiddel i appellen.  

 • Skriv en appell om en sak som engasjerer deg. 
   

Episode 3

Sivert og Maria avtaler å møtes på bakeriet. Maria, som var til stede ved Siverts appell, sier hun vil stille Sivert noen spørsmål til en kronikk til forsvar for rånerkulturen. 

 • Hva bruker Maria de opplysningene hun får av Sivert til? 
 • Hvordan vil du beskrive samtalene og forholdet mellom Maria og Sivert?


Episode 4

Episode 4 er midt i sesongen og utgjør en sentral del og et vendepunkt i sesong 2.

Korte skriveoppgaver: 

 • Hvordan vil du beskrive utviklingen i samtalen mellom Sivert og huseieren som fikk ødelagt hagen sin? Bruk eksempler fra dialogen for å underbygge det du skriver. 
 • På hvilken måte tror du at telefonsamtalen fra forsikringsselskapet blir et vendepunkt i serien?
 • Hva tror du Sivert skriver på doveggen?
 • Sivert kjøper Lollipop og deler ut til gjengen. Hvordan tolker du denne scenen? 
   

Bruk tabellen nedenfor til å gi en beskrivelse av Siverts oppturer og nedturer i episode 1-4.

Oppturer Nedturer
   
   
   
   
   

 

Lengre skriveoppgaver:

 • Bruk det du har funnet ut i tabellen til å skrive en tekst der du reflekterer over hvordan disse oppturene og nedturene oppleves for vennene og faren og for Sivert selv.
 • Bruk det du har funnet ut i tabellen til å skrive en tekst som handler om å ta gode og dårlige valg.

Mot slutten av episoden drar flere av ungdommene på St. Hans-feiring i fjæra. Feiringa avbrytes når Glenn-Tore får en dramatisk telefon fra presten.

 • Hvordan vil du beskrive denne scenen før, under og etter at Glenn-Tore har snakker med presten? Og hvordan får filmskaperne fram endringer i stemningen? Legg særlig vekt på å skildre lydbildet i denne scenen.


Episode 5

I episode 5 besøker Glenn-Tore faren til Sivert.  

 • Hva legger du merke til i denne scenen? 
 • Skriv korte, reflekterende tekster omkring disse sitatene som er hentet fra scenen der Glenn-Tore besøker faren til Sivert: 

     «Blomsterhavet vil ingen ende ta» 

     «Flaks at jeg har alle disse blomstervasene» 

     «Jeg besøkte ikke en blomsterhandler på flere år» 

 • Hvorfor tror du at Glenn-Tore legger igjen en beskjed på telefonsvareren til Sivert etter at Sivert er død? 
 • Ungdomsgjengen samles på utestedet «Bull inn» for å bearbeide sorgen etter at Sivert er død. Hvordan vil du beskrive samtalen mellom ungdommene, og hvilken rolle vil du si at hver enkelt tar i samtalen? 
 • Når noen tar selvmord, er det ikke uvanlig at mennesker rundt kan kjenne på skyldfølelse. Skriv en kort tekst der du reflekterer over om du tror at noen av personene rundt Sivert har skyldfølelse etter selvmordet. 


Det er ikke alltid så lett å snakke om vanskelige følelser. Mot slutten av episode 5 oppsøker Robert (Nilsen) Glenn-Tore.  

 • Hvordan vil du beskrive dialogen mellom Robert og Glenn-Tore? 
 • Hvilke råd ville du ha gitt til Robert om han var din venn? 
 • Skriv en tekst der du reflekterer over hvorfor det kan være så vanskelig å snakke om følelser. 
 • Hvorfor tror du at Glenn-Tore sier at de skal ta en lang kjøretur dagen etter, og hvordan synes du at musikken passer til bilkjøringsscenen?


Episode 6 (og 7)

 • Hvordan vil du beskrive forholdet mellom Glenn-Tore og faren? 
 • Skriv en tekst der du skildrer bilkortesjen. Her kan du gjerne beskrive hvilken rolle musikken spiller i scenen.
 • Beskriv hvordan Hege reagerer på at Sivert er død.


Episode 7

 • Hvordan har Glenn-Tore det i begravelsen? 
 • Hvorfor tror du Glenn-Tore ber faren til Sivert om hjelp, og hva tror du de betyr for hverandre i sorgprosessen? 


Episode 8

 • Hva skrev Sivert på doveggen? 
 • Hvordan utvikler forholdet seg mellom Hege og Glenn-Tore? Underbygg det du skriver ved å vise til eksempler i teksten.
 • Hvordan slutter «Rådebank 2», og hva synes du om slutten? Begrunn svaret ditt.

 

Trenger du noen å snakke med? 

 

Relevante lenker:


Vi oppfordrer lærere som tar ressursen i bruk til å sende oss gode elevbesvarelser slik at vi kan publisere dem til inspirasjon for andre. Vær oppmerksom på at dette krever et samtykke fra eleven, og for ungdomsskoleelever skal også elevens foresatte gi samtykke. Elever på videregående skole kan selv gi et slikt samtykke.


Her kan du laste ned oppgåvene på nynorsk:

Klikk for å laste ned
Til toppen