Språkplan for barnehage og skole

Hvordan sikre sammenheng mellom lovverk og nasjonale planer via lokale planer?

Kristiansund kommune har laget en lokal læreplan, SPRÅKSPOR, som gjelder fra barnet starter i barnehagen til det går ut av ungdomsskolen.

Formålet med planen er å sikre felles standarder for kvalitet i språkopplæringen både i barnehage og skole (begynneropplæring, å kunne lese, å kunne skrive og muntlige ferdigheter).

Overordnet mål for satsingsområdet språklig kompetanse er:

I forbindelse med prosjektet SPRÅKSPOR har alle skolene og barnehagene i Kristiansund kommune utnevnt en intern språkveileder som skal bidra i arbeidet med skolebasert eller barnehagebasert kompetanseutvikling.

Til toppen