Påskequiz og andre aktiviteter for de yngste barna

Lag morsomme aktiviteter sammen barna til påske som inspirerer til lek, utforsking og samtaler.

Påskeferien venter rett rundt hjørnet for mange barn i disse dager. De aller fleste av oss vil tilbringe mye tid hjemme og kanskje inne også. Hva med en litt annerledes påskequiz? Kanskje kan noen av oppgavene også oppmuntre barna til å være fysisk aktive samtidig som de får noe å tenke på? Små barn tar i bruk hele kroppen når de leker. Man kan si at de er kroppslige og utforskende i sin egen tilnærming til utvikling og læring, men mest av alt vil aktiviteter som innbyr til lek og undring fenge de yngste barna best. Det må være gøy! Det handler altså om å utfordre barna på en slik måte at de mestrer oppgavene som ligger foran dem, men også om at de får oppleve at de må «strekke seg» litt utenfor komfortsonen sin. Da blir det både spennende og gøy!


 

Hvordan skal man fylle dagene med meningsfulle og artige aktiviteter med de yngste barna?  Hva med en litt en annerledes påskequiz? Der noen av oppgavene også oppmuntrer barna til å være fysisk aktive samtidig som de får noe å tenke på? Quizen eller aktivitetene kan gjennomføres både ute og inne, her gjelder det å være kreative sammen. La gjerne barna selv være med på å sette fram ting som skal brukes, finne egnede plasser for de ulike aktivitetene eller utforme oppgavene. Hva med å tegne et kart over området dere vil bruke? Barna kan tegne eller skrive med de bokstavene de kan når dere lager oppgavene sammen. Når oppgavene oppleves meningsfylte og relevante vil de yngste skriverne gjerne uttrykke seg på ulike måter. Har dere tilgang på PC eller nettbrett kan dette brukes til å skape multimodale tekster sammen. Der dere kan legge inn bilder og illustrasjoner i fine farger, der lydfiler eller filmsnutter kan legges til for å skape spenning. Her finnes det mange gode apper som gir barna muligheter til å være kreative og til å skape noe selv. Dette er såkalte åpne apper. En av disse er Book Creator, og du kan du lese mer om hvordan denne appen kan brukes på Statped sine nettsider.

 

Tilgang på materialer

Med tilgang på ulike materialer og tegne- og skrivesaker kan barna bli motivert til å delta sammen med eldre søsken eller dere voksne i familien. De ulike tingene eller artefaktene kan sies å ha ulike kvaliteter som gir barna flere muligheter til å skape noe meningsfullt. Det fysiske miljøet inne eller ute kan være et element som kan fremme eller hemme barns lek og utforskning. 


Oppgavene eller aktivitetene dere lager sammen med barna bør være tilpasset barnets alder og interesser slik at barnet opplever glede og mestring underveis. Inkluder barnet i alle fasene av den planlagte aktiviteten, dette vil mest sannsynlig medføre at barnet blir engasjert og motivert til å delta. La barnet være med på å lage spørsmålene til quizen, og la hun eller han bestemme hvilke aktiviteter naturstien skal inneholde. Det er ekstra gøy om de yngste i familien lager noe som eldre søsken eller far og mor skal gjennomføre, da blir de yngste på en måte eksperten!

Under finner dere ei liste over aktiviteter, spørsmål og gåter dere kan sette sammen til egne påskequizer. Kanskje kan spørsmålene invitere barna til å undre seg over ord og begreper også. Et tips er å ikke nødvendigvis være for opptatt av svaret, men heller undringen fram til svaret. Det er viktig å være åpen for nye løsninger og kanskje undersøke litt sammen på internett når barnet sier det ikke vet svaret.

Dere kan også lage egne påskevitser, som for eksempel: Det gikk tre egg over veien da en trailer kom susende. Det ene egget rullet raskt ut i veikanten, mens de andre to ble smashet. Da roper det hele egget til de andre to: Come on eggerøre! Humor og glede er nøkkelord her. Bruk gjerne tulleord og finn opp nye varianter av vitser og gåter som allerede finnes.

Det eneste dere trenger er pågangsmot og tid til å skape noe sammen med de yngste i familien. Og kanskje finne fram ulike materialer som dere kan lage noe fint av sammen. Her er det bare å lete i skuffer og skap, der er det som regel masse spennende saker som kan inspirere barna til å skape noe selv. Så får man kanskje startet vårrengjøring også. Lykke til og god påske!


Spørsmål og gåter

 • Hvilken farge tenker du på når du hører ordet påske? (Det kan være mange farger, spør gjerne om hvorfor de velger akkurat den fargen de svarte. Det er rom for individuelle valg her).
 • Hva er ovalt og hvitt, og kommer fra høna? (Svar: egg).
 • Hvorfor feirer vi påske? (Her må dere være kreative og la barna komme med forslag, og ikke nødvendigvis være opptatt av fasiten: påskefortellingen fra bibelen). 
 • Hvem er påskeharen? Hvordan ser påskeharen ut? (Ja, hvem er egentlig det? Her kan barna tegne eller male et bilde av påskeharen).
 • Hva er hvitt og mykt og god å klappe på, og som hopper rundt i hagen ved påsketider? (Tenk litt på den du ...). 
 • Hva er et påskeegg? Og hva gjør vi med det? 
 • Hva spiser du i påska? Og hvorfor spiser du akkurat det i påska? (Det kan jo være så mangt!).
 • Hvilken bokstavlyd hører du først i ordet PÅSKE? Kan du si den høyt? Kan du skrive den? Kan du flere ord som starter med samme lyden? Hva er din bokstav? (Her kan dere motivere barna til å tegne eller skrive enten på PC, nettbrett eller med blyanter).
 • Hva bruker du vanligvis å gjøre i påska? Hva skal du gjøre denne påska? (La barna tegne eller skrive ei liste som dere kan bruke som utgangspunkt til aktiviteter i påskeferien).

 

Aktiviteter

 • Lag en natursti i hagen med ulike poster som barna kan gjennomføre alene eller sammen. Postene bør være utformet slik at alle sansene hos barnet aktiviseres. Det bør være en blanding mellom kognitive og fysiske oppgaver. Tegn et kart sammen med barnet over området dere har tenkt å bruke. Oppgavene kan byttes ut og tilpasses barnas alder og interesser. Flere tips kan dere finne i «Skogen som arena for språklek».
   
 • Lag egne brettspill med innlagte oppgaver. Bruk ulike materialer som barna kan kjenne på, og som stimulerer de sensomotoriske sansene deres. Brettspillet kan utformes som et stigespill eller dere kan bruke Ludo som inspirasjon. Enkle format er ofte det beste. 
   
 • Lage en spå sammen med barna. Tegn eller skriv sammen med barna. Her kan dere jo lage en egen påske-spå med temafarger eller spørsmål eller aktiviteter som passer til påska. La barna tegne inne i spåen. Tegningen fungerer like godt som en skreven tekst.
   
 • Lage egne påskekyllinger eller påskeegg som dere gjemmer ute eller inne. Lek tampen brenner, der barna bruker språket aktivt underveis. De må si hva de gjør, og dere kan oppfordre barna til å bruke ord som under, over, mellom, bak, foran, oppå og så videre. I tampen brenner brukes gjerne noen nøkkelord som gir deltakerne noen hint om hvor gjenstanden som gjemmes ligger. Det kan være ord som sier oss noe om i hvilken høyde gjenstanden befinner seg i. Fisk for lavt nede, frosk for midt imellom og fugl for høyt oppe. Eller dere kan lage enkle lyder som signalisere hvor barnet skal lete. For eksempel kan det å klappe bety at de må lete langt nede ved golvet, eller å spille på et rytmeegg kan være at de må se oppover og høyt. La barna være med på å bestemme hvilke lyder som signaliser de ulike «kommandoene». 

 • Gå på bokstavjakt sammen med barna inne og ute. Har dere noen gjenstander eller former som likner bokstaver inne hos dere? Eller er det noen trær i hagen som har former som likner bokstaver? La barna ta bilde med telefonen din og legg de inn på en PC. La barna skrive alene eller sammen med eldre søsken, men vær tilstede for å hjelpe og støtte barna i utforskingen. Hvilken bokstav er dette? Hvordan ser den ut? Hvilke ord starter med denne bokstaven? Skriv ei liste med ord eller tegn det dere fant. Kan dere finne bilder av det som står på lista? Aktiviteten kan også gjøres analogt, der dere oppmuntrer barna til å tegne og skrive selv. Det er også fint å male eller dere kan bruke perler, garn, steiner, leire mm. Bruk fantasien og vær kreativ! 
   
 • Lag egne sangkort sammen med barna der dere tegner eller setter inn bilder på enkle pappkort eller ark. La barna bestemme hvilke sanger dere skal lage kort til. Her har barna gjerne noen favorittsanger som egner seg godt. Oppgaven kan løses både analogt og digialt. Når dere har nok kort (fem til ti kort), kan dere spille. Legg kortene med bildesiden ned, trekk et kort som dere sammen synger. For å aktivisere barnas språk mer, kan dere avtale at barna sier et stikkord eller beskriver tegningen på kortet før dere andre gjetter hvilken sang det er. Hvis barnet ikke har kommet så langt i språkutviklingen sin (de yngste barna, de som strever med språk eller er flerspråklige), kan de andre barna eller en voksen hjelpe barnet. 
   
 • Lag egne påskefortellinger sammen med barna. Bruk tekstskaping eller la barna dikte fritt og skrive med de bokstavene de kan. Her gjelder det å være tett på slik at du fanger opp det barna sier. Lag plakater eller bøker sammen. Oppgaven kan gjøres analogt eller digitalt. Skrive gjerne om det dere gjør sammen og send det til besteforeldre eller andre dere tenker kan ha glede av det ut over våren! 

 

Materialer

 • Tegne- og skrivesaker (fargeblyanter, penner, blyanter, blyantspissere)
 • Malesaker (pensler og maling)
 • Papir og kartong i ulike kvaliteter
 • Saks, lim, teip og stiftemaskin
 • Gjenbruksmaterialer (tomme bokser, flasker, kartonger, glass med lokk mm.)
 • Steiner, kongler, kvister og skjell
Til toppen