Påskekrim

Dette er et helhetlig skriveopplegg som egner seg godt å arbeide med før påske.


Modelltekster, skriverammer, kriterier og film bidrar til inspirasjon og støtte.

Elevrespons er også en sentral del av dette opplegget.

Læreren veileder gjennom hele prosessen, og tekstene blir til slutt samlet i en felles krimbok som leses for et annet trinn på skolen.

 

 

 

 

 

Undervisningsopplegget:

 • Tenkeskriving: Hva tenker du når du hører ordet påskekrim?
 • Bakgrunnskunnskap: Hva vet vi om påskekrim?
 • Modelltekst: «Dypfryst» av Roald Dahl. Denne teksten leses høyt for klassen. Etterpå samtaler klassen om hvilke virkemidler forfatteren har brukt.
 • Ordbank: Hvilke ord egner seg til å ha med i en påskekrim, og hva betyr disse ordene?
 • Kriterier for krim: Kriteriene utarbeider lærer og elever sammen. Disse kriteriene tar elevene med seg når de skal planlegge teksten, og når de skal gi respons til medelever.
 • Skriveramme: Sted, hovedperson, biperson, hendelse en, hendelse to, hendelse tre og avslutning. Denne skriverammen kan tilpasses og omgjøres etter behov.
 • Tankekart om hovedpersonen

 

 • Elevene skriver førsteutkast basert på skriverammen og tankekartet.
 • Film som inspirasjon for responsarbeidet: Filmen viser Gert Nygårdshaugs arbeid med en kriminalroman og hvordan redaktøren gir forfatteren tilbakemeldinger underveis i skriveprosessen.
  I filmen forteller Nygårdshaug hvordan faglige tilbakemeldinger hjelper ham til å bli mer selvstendig i vurdering av eget arbeid.
 • Lærer modellerer: Hvordan gi respons på en elevtekst ut fra kriteriene for oppgaven og ved bruk av markeringstusjer. Hele klassen gjør dette sammen med læreren, slik at de i større grad vil være i stand til å mestre dette på egen hånd.
 • Elevrespons: Basert på kriteriene kan elevene «analysere» teksten ved bruk av markeringstusjer. De ulike kriteriene har ulik farge. 
 • Revidere teksten
 • Lærerrespons
 • Språkvask
 • Publisere: Lage felles krimbok hvor tekstene leses høyt for et annet trinn.

 

Ressurser


(Undervisningsopplegget er utarbeidet av Hege Jørgensen Hjelmeland, syvende trinn på Berg skole)

Til toppen