Krim på småtrinnet

Krim og spenning kan gi både lese- og skriveglede. 

Norskfaget skal gi elevene litterære opplevelser og mulighet til å uttrykke seg kreativt og skapende (LK20). 

Dette undervisningsforløpet startet med at boken Purriot og den forsvunne bronsehesten ble introdusert for elevene, før de samtalet om hva som kjenntegner krimsjangeren. Begreper ble jobbet med i felleskap. Læreren skrev definisjonene på tavla, og deretter skrev elevene ned begrepenen og forklaringene i sitt eget tokolonnenotatet. Noen valgte å skrive av fra tavlen og andre skrev forklaringer med egne ord. 

Neste time startet med å lese videre i boken, men plutselig ble de avbrutt av at en «ekte detektiv» kom inn i klasserommet. Elevene fikk høre om et mysterium som hadde skjedd, og de måtte gå ut i skolegården for å lete etter spor. Sporene skulle ikke røres men noteres ned i en notisbok. Et par mistenkelige personer dukket også opp under etterforskningsarbeidet. 


 

    
(Klikk på bildene for å se større versjoner)

 

Etter at arbeidet på «åstedet» var unnagjort, gikk elevene inn for se på hvilke spor de hadde funnet. I tillegg ble det diskutere hvem de to mystiske personene kunne være. De ble så enige om at de måtte skrive en etterlysningsplakat. 

   

Hver dag ble det lest videre i boken. Før de startet på det siste kapittelet stoppet de opp for å drøfte hvem tyven kunne være. Elevene fikk komme med forslag og begrunnelser på hvorfor de mistenkte akkurat denne personen. Etterpå skrev de en «rapport» der de tegnet den mistenkte, beskrev hvordan han/hun så ut, samt skrev ned hvorfor de mistenkte vedkommende.

 

 

Etter at boken var ferdiglest tok de så et nytt blikk på boka. Denne gangen var formålet å se etter spor og hint i både tekst og bilder. Var det noe som pekte ut hvem den skyldige var.

Dette  lese- og skriveprosjektet har bidratt til at elevene har blitt kjent med krimsjangeren gjennom aktiv deltagelse, medvirkning utforskning. Neste steg vil nå kunne være at de selv får skrive sin egen krimhistorie. 

​Dette undervisningsopplegget er presentert på lesesenteret.no

Arbeidsark

Til toppen