Bøkenes verden ga inspirasjon til skriving

Et språkprosjekt i barnehagen som inspirerte barna til å ta i bruk bokstavene.

Barnehagen skal bidra til at barna utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekskrift, tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter (Rammeplan 2017, s. 48).

Barnehagen viser tydelig at de jobber etter rammeplanens føringer om å legge tilrette på en slik måte at barna får mulighet til å utforske bokstaver og skrift. Domkirken og Barnas Hus barnehage deltok i språkprosjektet Et godt språkmiljø for alle barn. Dette er en beskrivelse av hvordan barnehagen skapte nysgjerrighet for bokstaver og inspirasjon til skriving gjennom å jobbe med litteratur.


Og så kom bokstavene ...

Etter å ha arbeidet med språkprosjektet i omtrent ett år merket de ansatte økt entusiasme for bøker. Gjennom hele prosjektperioden hadde de valgt bøker med spennende tekster og illustrasjoner som utfordret de aktuelle aldersgruppene. De faste lesestundene og etterarbeidet med bøkene hadde gjort barna mer nysgjerrige på språk og litteratur. Lesekroken med sofa og bokhylle var blitt et midtpunkt på alle avdelingenen i barnehagen. Barna hadde muligheten til å være sammen med lesende voksne til enhver tid. De kunne lese bøkene alene eller med andre. Barna fikk også muligheten å bruke fantasien til å skape noe selv.

De ansatte la også merke til at barna utviklet økt interesse for bokstaver. Bokstaver og tall ble hengt opp på veggen for å gjøre dem mer synlige for barna. På avdelingene var det også bokstaver tilgjengelig i flere materialer, slik at barna fikk utforske hvordan de kunne sette sammen bokstavene på forskjellige måter. Både de yngste og de eldste barna viste interesse og motivasjon for å utforske bokstaven sin. Barna oppdaget stadig flere bokstaver og etterhvert vokste det fram et ønske om å lære seg å skrive navnet sitt. Noen av de eldste barna viste også stor interesse for å skrive ulike ord. Det er i tråd med rammeplanen: Barn skal møte symboler som siffer og bokstaver i daglige sammenhenger, og de voksne skal støtte barns initiativ når det gjelder å telle, sortere, lese, lekeskrive og diktere tekst.


Barna inspirerer hverandre til å ta i bruk bokstavene

Det er tidlig formiddag og inne på avdelingen har barna funnet seg til rette med leker de selv har valgt. En gruppe barn sitter sammen på gulvet, og foran seg har de et brett med bokstaver. Preben på fire år finner frem de første bokstavene og begynner å sortere dem i alfabetisk rekkefølge. Han snur seg så mot Kristoffer på seks år, og ber han om å plassere den første bokstaven i sitt navn på brettet. Kristoffer ser på han og tenker seg om, og Preben sier «du vet, den bokstaven som er først i navnet ditt»? Kristoffer ser usikker ut, men med litt forsiktig pekehjelp av Preben strekker Kristoffer hånden frem, og plukker opp bokstaven sin. Preben anerkjenner Kristoffer ved å si at han var flink.

Barnas tydelig interesse for bokstaver har gitt personalet mulighet til å videreutvikle språkprosjektet i en retning som de ikke hadde regnet med. Flere av barna har oppdaget bokstavenes lyder, og mange har begynt å knekke lesekoden. Noen av fire- og femåringene kan faktisk allerede lese. De ansattes oppgave har vært  å støtte og følge opp barnas initiativ. De oppfordret også barna til uttale bokstavlydene. Etterhvert «flommet» avdelingene over av lapper med bokstaver, navn, ord og hele alfabetet nedskrevet på ark.


 

Hva er endret seg etter at barnehagen startet med språkprosjektet? 

– Vi bruker bøkene annerledes. Vi leste mye før, men nå er vi mer bevisste på hva og hvordan vi leser. Vi velger gode bøker som egner seg til lek og samtale. Gjennom repetert lesing får både personalet og barna større utbytte av bøkene. Når vi leser samme bok flere ganger, oppdager vi nye sider ved både bilder og tekst.

– Vi kombinerer også omsorg og språklæring gjennom lesing og samtale med en-til-en. Vi lar barna delta mer enn tidligere. Innlagte lesestopp hjelper for eksempel barna til å forstå og undre seg over innholdet. Når vi ser barnas gode respons på det vi leser, gir det oss økt motivasjon og inspirasjon. Vi bekrefter barnas innspill, tanker og følelser. Gjennom arbeidet med litteratur ser vi at barnas språklige kompetanse utvikles. Vi kan med andre ord si at dette har vært en suksess for både liten og stor!


Rammeplan for barnehagen 2017. Kunnskapsdepartementet.

Til toppen