Elever lager avis

De var skoletrøtte og leverte sjelden. Nå leverer de derimot så det suser. Gjennom Ny GIV ved Landøya ungdomsskole ga elevene ut et solid avismagasin. - Vi har skrevet masse, og nå er det ferdige produktet klart. Både jeg og elevene er kjempestolte over hva vi har fått til.

Det forteller den entusiastiske læreren for prosjektet, Zoey Line Barstad. Hun skyter inn at magasinet «Ctrl Z» har et opplag på hele 21.000 eksemplarer og skal legges inn som innstikk i sommerutgaven av Askeravisen. Det er utvilsomt et stort produkt elevene har jobbet ut. Hele 48 sider teller det og blir gitt ut i tabloidformat. Kjernen i redaksjonen er Ny GIV-elevene, men andre gjestejournalister, elever og lærere ved andre skoler har også bidratt med redaksjonelt stoff.

Variert og konkret metode
- Da gruppa møttes i januar, brukte vi mye tid på å bli trygge og våge å gjøre feil overfor hverandre. Når dette var på plass begynte vi å tilnærme oss avisprosjektet. Disse elevene var ikke vante avislesere, så vi måtte gå opp hele nyhetsstien på nytt. Hva er en tittel, ingress, brødtekst og så videre. Metodene varierte. Særlig var ”Nytt på nytt” populært, med en egen variant der de skulle gjette hvilket ord som skulle inn i dagsaktuelle nyheter, forteller Ny GIV-læreren.

Hun bruker to ord for å beskrive oppskriften på suksessen. Varierte arbeidsmetoder og konkrete praktiske oppgaver. – På denne måten opplevde elevene mestring, og de tok et unikt ansvar for hverandre og fordelte oppgaver i avisredaksjonen som passet for den enkelte.

Fra klasserom til sosiale medier
Under hele prosjektet brukte elever og lærer flittig en egen Facebook-gruppe for å utveksle ideer, stille spørsmål og diskutere faglig innhold. Denne «tråden» ligger i høyre spalte både i papir og digitalt format.

- Uten bruken av sosiale medier hadde vi aldri fått til dette. Facebook-gruppa skapte en helt egen dynamikk, og ikke minst ble elevenes tanker fanget opp mens de var koblet på, bokstavelig talt. Her ble elevene virkelig møtt på hjemmebane. Vi tok sammen skrittet ut av klasserommet og ut i den sosiale digitale læringsarenaen. Her foregikk det masse læring både elevene imellom og mellom lærer-elev, påpeker Zoey Line Barstad, i det hun legger til at det til tider var smertefullt som norsklærer å ikke pirke med korrektur. Her skulle nemlig elevene ta ansvar og lære å revidere egne tekster i stor grad.

Sett på sitt beste
- Elevene hadde behov for å bli sett på sitt beste. Gjennom avisproduktet har de fått bevise overfor både andre lærere, medelever og foreldre at de faktisk kan. Ja, vi har funnet gull hos alle elevene gjennom dette prosjektet. Med dette kan de virkelig gå ut av ungdomsskolen med hodet hevet og inn i videre skole og arbeidsliv, avslutter Ny GIV-læreren ved Landøya ungdomsskole, som ønsker seg et nytt og større avisprosjekt der Ny GIV-elever og lærere fra skoler, kommuner og fylker landet over sammen kan skape et godt produkt.

Psst… For de som ikke vet det, ”Ctrl Z” er en angre-kommando på tastaturet…

Første utgave:   magasinet "Ctrl Z"

Den første utgaven av magasinet CTRL Z ble en suksess! Det var derfor et naturlig valg at elevene som skulle delta på den neste Ny GIV- gruppa fikk den samme utfordringen. Denne gangen samarbeidet tre skoler om å utgi avisen (to ungdomsskoler og en videregående skole). I tilegg til Ny GIV- elevene har også andre elever blitt leid inn som fotografer og gjestejournalister. Papirutgaven ble distribuert i Askeravisen og Bærumsavisen med et opplag på 65 000 eksemplarer.

Andre utgave:   magasinet "Ctrl Z"

 

Fakta om Ny GIV:

  • Satsningen Ny GIV skal bedre forutsetningene for at flere elever fullfører og består videregående utdanning (2011 - 2013).
  • Elevene som deltar skal fra 10. klasse til og med Vg2 få tettere og mer intensiv oppfølging i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning.
  • Lærerne får skolering i en rekke tiltak som kan møte de forskjellige behovene disse elevene har.
  • Tiltakene i satsningen Ny GIV ble iverksatt våren 2011, men inngår i et langsiktig arbeid som skal gjøre skolen bedre rustet til å utvikle elevenes ferdigheter, kunnskap og holdninger.
Til toppen