Norsk på yrkesfag - yrkesrettede og relevante undervisningsopplegg

Her har vi samlet ulike undervisningsopplegg knyttet til norsk på yrkesfag. 

Enkelte opplegg er rettet mot arbeidet med skriving og lesing som grunnleggende ferdigheter, andre opplegg er rettet mot skriving i programfagene. 

Til toppen