Nettbasert publikasjon med flerkulturell profil

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har utarbeidet et undervisningsopplegg for valgfaget Medier og informasjon. 

Undervisningsopplegget byr på tips og ideer til hvordan skolens nettbaserte publikasjon kan få en flerspråklig og flerkulturell profil. Utgangspunktet for opplegget er at skolen allerede har etablert en nettbasert publikasjon, og at læreplanmål som gjelder produksjon, kildebearbeiding, samarbeid og kunnskap om ulike verktøy er ivaretatt. Ressursen finnes på både nynorsk og bokmål.

Til toppen