NAFO utvikler nettbaserte kompetansehevingskurs

Målgruppen er barnehagepersonale og lærere i grunnskolen og videregående opplæring

NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) er i gang med å utvikle nettbaserte kompetansehevingskurs for barnehage og skole. Det er lagt opp til en barnehage- og skolebasert kompetanseheving der hele personalet deltar. Kursene vil ta for seg ulike temaer med kortere introduksjonstekster, refleksjonsspørsmål, miniforelesninger, fordypningsartikler, filmer og oppgaver/tips til praksis. Innholdet til kursene legges ut fortløpende. Det første temaet for barnehagen er nå klart, Flerspråklighet i barnehagen. For skole er det foreløpig utarbeidet to kurs, Språkutviklende undervisning og Ordforråd. Kursene legger opp til en kompetanseheving der hele personalet deltar.

Link til NAFO og de nettbaserte kompetansehevingskursene

Til toppen