Multimodal lyrikkmontasje

(Denne nettressursen er del av et større digitalt hefte om arbeid med multimodalitet i FYR, utviklet for skoleringssamlingene i FYR høsten 2015 og høsten 2016. Følg linken for å komme til hovedsiden for det digitale heftet. Papirheftet kan lastes ned gratis som pdf eller bestilles i trykt versjon.)


En Vg1-klasse på Gjøvik videregående skole har laget multimodale lyrikkmontasjer. Det er første gang de prøver å tolke dikt ved hjelp av modaliteter som bilder, farger og lyd. De har selv lest inn diktene. 

De ferdige resultatene og elevenes egne refleksjonsnotater viser hvordan denne arbeidsmåten har åpnet opp for en annen lesning og forståelse av diktene enn en tradisjonell «analyse» ville ha gjort.

Læreren, Ada Bråthen Øye, forteller: 
«Ja, dette var et veldig vellykket opplegg, og jeg ser at elevene får et helt annet forhold til dikt med denne arbeidsmåten, i tillegg til at de utvikler sin kompetanse med multimodale tekster… Det tekniske tar de av seg selv, flere erfarte at Windows Moviemaker gir flere muligheter når det gjelder verbaltekst og bildesammensetning, så jeg kommer nok til å anbefale det programmet i fremtiden»

Under finnes det konkrete undervisningsopplegget slik det ble presentert for elevene, link til elevenes resultater og refleksjonene deres:

Instruksjon til klassen med vurderingskriterier

Videoer:

Fattern elska Rødvin - Arild Nyquist
Dette er ikke en krig - Stein Mehren
Epleslang - Trond Rudsli
Jeg ser - Sigbjørn Obstfelder
Stillheten - Lars Verket
To barn i verden - Ukjent

Refleksjoner:

Alle refleksjonsnotatene samlet i ett dokument.

 

Tilbake til forsiden av heftet

Til toppen