Læringsstøttende prøver i skriving

Skriveprøven er nyttige prøver i skriving som grunnleggende ferdighet. Bruk skriveprøven for å kartlegge dine elevers skrivekompetanse.

Formålet med skriveprøvene fra 2017 er å skaffe informasjon som kan brukes i planlegging av skriveundervisning. Oppgavene i Skriveprøven inviterer elevene til å skrive én sammenhengende tekst.

Skriveprøven har en rekke egenskaper som gjør den egnet til å danne et nyansert bilde av elevers skrivekompetanse:

I Skriveprøven vurderes elevtekster på flere vurderingsområder. Læreren kan derfor på en bedre måte oppdage både styrker og svakheter i elevers skriving.
Resultatene fra en skriveprøve sammenlignes med et nasjonalt nivå. Alle oppgavene i Skriveprøven har blitt gjennomført på et nasjonalt representativt utvalg elever på 5.- og 8. trinn.

Prøvene kan også bidra til å utvikle et tolkingsfelleskap på skolene.

Skriveprøven er kostnadsfri. Last ned materiellet her:

Til toppen