Artikkel: Kva er fagskriving i norskfaget?

Artikkel frå Norsklæreren #4 2013

Det å skrive kåseri, noveller og forteljingar har vore viktige skriveøvingar i norskfaget på ungdomsskolen. Med innføringa av skriving som grunnleggjande ferdigheit i Kunnskapsløftet (LK06) – og spesielt etter revisjonen som er gjeldande frå i haust – har vi fått ei nytenking rundt kva skriving i norskfaget eigentleg er. Vi vil i denne artikkelen forsøke å sirkle inn det vi kan kalle den norskfaglege tekstkulturen, og vi vil drøfte kva for konsekvensar dette har for skriveopplæringa.

Les heile artikkelen her.

 

Til toppen