Kompelekse skriveoppgaver som utgangspunkt for dybdelæring i norsk

I denne filmen viser vi hvordan komplekse skriveoppgaver krever at elevene tar i bruk og ser sammenhenger mellom ulike deler av norskfaget.

Hvilken norskfaglig kompetanse trenger elevene for å løse komplekse skriveoppgaver i norskfaget? 
Klikk på skriveoppgavene for å se forslag til tema og arbeidsmåter i klasserommet.


(Se også DEL 1 Dybdelæring i norskfaget på VGS og DEL 3 Undervisningsopplegg og skriveoppgave om Hamsuns «Sult» og Høyers «T-banematrisen»).

 


Oppgave 1. Norsk sidemål, våren 2018

Vedlegg:
– Utdrag frå Sult av Knut Hamsun, 1890.
− «T-banematrisen» av Fredrik Høyer, frå Grønlandsūtraen.
– Diktsyklus ment for høytlesning, 2016.

Samanlikn dei to vedlagde tekstane, og plasser dei i ein kulturhistorisk samanheng. 

Kommentar: Du skal skrive om både form og innhaldi tekstane og bruke relevant fagspråk. Du skal vise kunnskap om tida tekstane er skrivne i.


 

Oppgåve 2. Sidemål, våren 2018

Vedlegg:
– Knut Magnussen: «Awesome er eit uttrykk ungdommen kjenner. Dei kjenner sikkert bullshit også!», 2017. 

Formuler kort hovudsynet i den vedlagde teksten. Forklar korleis Knut Magnussen argumenterer for synet sitt. Reflekter til slutt over bodskapen til Magnussen.

Kommentar: Oppgåva er tredelt. I den første delen skal du kort og presist formulere hovudsynet. I den andre delen skal du bruke relevant fagspråk. I den siste delen skal du grunngi svaret ditt og vise evne til sjølvstendig refleksjon.


 

Oppgave 3. Hovedmål, 2018

Vedlegg:
– Utdrag fra Hellemyrsfolketav Amalie Skram, 1887
– Utdrag fra Mor streiker av Ebba Haslund, 1981
– Utdrag fra Bienes historie av Maja Lunde, 2015

I 1871 hevdet den danske litteraturforskeren Georg Brandes at litteraturens viktigste funksjon var «å sette problemer under debatt». Skriv en resonnerende tekst der du reflekterer over hvordan litteratur kan være samfunnskritisk. Bruk eksempler fra de vedlagte tekstene i svaret ditt. Du kan også bruke andre eksempler du kjenner.

Kommentar: Det skal komme tydelig fram av svaret ditt at du bruker eksempler fra alle tre tekstvedleggene når du skriver.


 

Oppgave 4

 Vedlegg:
– «Møllen som endret 100 år med kaffe», A-magasinet 15.09.2017, side 14–15.

Formuler kort kva som er formålet med teksten, og analyser den samansette teksten.
Bruk omgrep frå retorikken. Vurder til slutt korleis denne teksten fungerer som reklame.

Kommentar: Når du analyserer, skal du forklare gjennom å bruke relevant fagspråk og vise til konkrete eksempel. Når du vurderer, skal du vise evne til sjølvstendig refleksjon.


 

Oppgave 5

Vedlegg: 
−  «Herre Gud, ditt dyre navn og ære» av Petter Dass, frå Norsk salmebok 2013, forkorta versjon av ein salme frå 1698.
−  «Ragnarok» av Gaute M. Sortland, frå Korte meisterverk, 2017. 

Samanlikn dei to tekstane, og set dei inn i ein kulturhistorisk samanheng. 

Kommentar: Du skal skrive om både form og innhald i tekstane og bruke konkrete eksempel. Du skal bruke relevant fagspråk. Når du set tekstane inn i ein kulturhistorisk samanheng, skal du vise kunnskap om tida tekstane er skrivne i. 


 

Oppgave 6

Vedlegg: 

− «Ikke glem språket vårt» av Åse Wetås, frå Bergens Tidende 17.09.2017. 

Formuler kort hovudsynet i teksten og forklar korleis forfattaren argumenterer for synet sitt. Kommenter til slutt denne påstanden frå teksten: «Språket vårt definerer hvem vi er». 

Kommentar: Oppgåva er tredelt. I den første delen skal du kort og presist formulere hovudsynet. I den andre delen skal du bruke relevant fagspråk. I den siste delen skal du vise evne til sjølvstendig refleksjon. 


 

Alle oppgavene samlet i et dokument.

Til toppen