Skriving med fokus på adjektiv og ordvalg

Undervisningsoppelgget viser en variert, kreativ og helhetlig prosess med fokus på beskrivelser.
Jeg har fine øyne. Jeg har svarte sko. Jeg er flink til å smile.

På Nidarvoll skole har førsteklassingene jobbet med klovn som tema. Lærerne leste høyt fra klovnebøker, deretter utforsket de tekstene sammen med elevene. Med fokus på adjektiv og ordvalg fikk elevene i oppdrag å beskrive sine egenproduserte klovner. Til slutt ble det utstillingsåpning på Trondheim folkebibliotek med klovne-champagne og storfint besøk. Undervisningsopplegget viser en variert, kreativ og helhetlig prosess. Lek, håndskrift og skriving på data har også vært sentralt.

 

Åpning på Trondheim folkebibliotek

 

Oppslag fra Bydelsavisa Strinda

 

Her finner dere en mer detaljert beskrivelse av undervisningsopplegget: Fra lekende og kreativ skaping til beskrivende tekst.

 

 


 

Tuttut. Han har rød nese. Morsom klovn. Store føtet. Blåe øyer.

 

Til toppen