Språklek med interaktiv tavle i barnehagen

Bruk av interaktiv tavle kan utløse barns nysgjerrighet, og dermed være drivkraft til utforskning, lek og aktivitet.

Barnehagebarn lever i en digital verden, og de er naturlig nysgjerrige på nye ting. I ny rammeplan for barnehagen (2017) løftes barnahagens digitak praksis frem som en av arbeidsmåtene. Barnehagen må legge tilrette slik at alle barn får muligheten til å leke med digitale verktøy på en slik måte at de fremmer barnas kreativitet og læring (Rammeplan s. 44 - 45).

Å tegne og skrive med digitale verktøy er noe de aller fleste små barn forholder seg til hver dag. Barna utvikler sin språklige kompetanse ved at barnehagen tilbyr varierte måter å tilnærme seg språk på. Personalet i barnehagen må være aktive sammen med barna ved bruk av digitale verktøy (s.44).

Denne ressursen finner dere i sin helhet på IKT-senterets barnehageside: interaktiv tavle


Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan legger din barnehage til rette for barns utforsking med digitale verktøy?
  • Hvordan kan dere ta i bruk digitale verktøy som en naturlig del av barnehagens arbeidsmåter i hverdagen?

Referanser:

Rammeplan for barnehager, 2017. Kunnskapsdepartementet.

Til toppen