Hva kjennetegner gode skriveoppgaver?

Hva slags læring og læringsutbytte får elevene gjennom de skriveoppgavene læreboka legger opp til? Hvordan kan gode skriveoppgaver fremme god skriveopplæring?

Skrive på fagets premisser

Alle fag har sitt språk, sine uttrykksmåter og sine sjangre. Å lese og skrive i norsk er annerledes enn å lese og skrive i naturfag og matematikk. I arbeidet med å lære et fag er det derfor viktig å lære fagets språk og å tilegne seg fagets tekstkultur. Målet er at elevene skal kunne lese og selv skape tekster på fagenes premisser. Først da kan de bli aktive deltakere i fagenes tekstkulturer.

Eva Maagerø og Dagrunn Skjelbred fra Høgskolen i Vestfold har undersøkt lærebøker i norsk, samfunnsfag og naturfag på ulike trinn. De konkluderer med at norskfagets sjangre, især fortellingen, dominerer også i andre fag. Oppgavene i lærebøkene er i liten grad utformet for å fremme faglighet, og på tross av at multimodale tekster er et sentralt trekk ved flere fag, inviterer lærebøkene i liten grad til at elevene leser og selv tar i bruk multimodale ressurser. Forskerne har også sett at skriveaktiviteten i de enkelte fagene i stor grad er påvirket av hvilke oppgaver lærebøkene legger opp til.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva kjennetegner gode skriveoppgaver?

  • Oppgavene bør ha et klart formål og en definert mottaker.
  • Oppgavene bør brukes både til «å lære å skrive» og «å skrive for å lære».
  • Oppgavene bør invitere til å skrive i sjangrer som har status i faget.
  • Oppgavene bør oppfordre til å benytte ulike modaliteteter som benyttes i faget.
  • Oppgavene bør invitere til å bruke et fagspesifikt språk.


Les mer om gode skriveoppgaver i presentasjonen skriving i læremidler av Eva Maagerø og Dagrunn Skjelbred.

 

Sist oppdatert: juni, 2015

Til toppen