Argumenterende tekst: Hvilken hunderase passer for meg?

Barn og dyr er nesten alltid en god match. Barn liker tidlig å se på bilder av dyr, lese om dyr og å være sammen med dyr. Derfor har vi i denne ressursen valgt å bruke dyr som tema i en argumenterende tekst i norskfaget.

Hunden kalles menneskets beste venn, og mange barn drømmer om å ha en liten hund. I denne ressursen ser vi på ulike hunderaser og elevene skal argumentere for hvorfor akkurat den rasen de velger er den beste hunden for deres familie. Dette skal de gjøre gjennom en sammensatt, digital tekst.

Målet for dette undervisningsopplegget er å:

  • lage en sammensatt tekst med tekst, bilde og faktaboks
  • skrive en argumenterende tekst
  • bruke digitale ferdigheter til å skrive teksten, sette inn bilder og lage en tekstboks.

 

Arbeidsøkten starter med å koble på forkunnskaper. Hva vet elevene om hunder? Lag et felles tankekart på tavla der dere skriver ned fakta om hunder. Hva spiser de? Hva trenger de? Hvordan ser de ut? Hvilke egenskaper har de?

Videre kan man snakke om at det finnes mange ulike hunderaser. La elevene skrive en liste over alle raser de kjenner til. Tenkeskriv i fem minutter. Etter skrivingen lar du elevene dele med hverandre, to og to, eller i små grupper. Elevene kan også få lese alderstilpassede tekster som handler om hunder. Dette gjøres for å aktivere den kunnskapen elevene har fra før, for å motivere og for å sette i gang idéfasen.

Etter dette kan elevene velge en hunderase som de ønsker å skrive om. Læreren kan med fordel ta frem en tekst på tavla som viser hvordan en faktatekst om en hunderase kan se ut. Slike tekster er ofte sammensatte av både bilder, tekst og ulike tekstbokser. Elevenes videre skriving skal bli til en sammensatt tekst i tillegg til at den er en argumenterende tekst. Ha derfor ekstra fokus på hvordan slike tekster ser ut. Læreren bør forberede en del fakta om ulike raser, slik at elevene lett kan finne opplysninger som de kan bruke i teksten sin.


Modelltekst


(Modelltekst som PDF).

 

Skriveramme

Neste steg er å repetere hvordan man skriver en argumenterende tekst. Hva må man ha med i en slik tekst? Hva er formålet med teksten? Her skal elevene skrive en tekst med tre argumenter for hvorfor denne hunden passer for dem og deres familie. Formålet vil være å overbevise foreldrene om å få en hund. Det kan være hensiktsmessig å gi elevene rammer og setningsstartere i første del av skrivefasen. Modeller for elevene hvordan man kan bruke skriverammen. Hva er et godt argument? Hvordan kan jeg begrunne argumentet mitt?

I denne rammen kan elevene skrive ned stikkord til argumentene sine. De kan notere i rammen samtidig som de leser om den rasen de har valgt. Videre skal tekstene skrives digitalt. Elevene kan få kriterier for skrivingen sin, slik at de vet hvilke forventninger man har til teksten.

(Skriveramme som PDF).
(Kriterier som PDF).

Veiledningen fra læreren må fokusere på å skrive gode argumenter. Videre kan man jobbe med å begrunne argumentene. Kriteriene for teksten hjelper elevene å holde fokus på hva de må ha med for å få en god sammensatt tekst.

Oppgaven kan tilpasses flere trinn. Disse eksemplene er fra tredje trinn.

 

(Australsk sheperd som PDF).
(Bichon frise som PDF).

 


Fremhevet bilde: Rick Ligthelm
Illustrasjonsfoto: Maurício Eugênio
 

Til toppen