Flerkulturell opplæring i barnehagen

På disse sidene vil du finne aktuelt stoff om språklig og kulturelt mangfold i barnehagen.

Sidene henvender seg til både barnehager, barnehageeier og barnehagemyndighet.

http://www.hioa.no/Om-HiOA/NAFO/Barnehage
Til toppen