Historien bak Skrivesenteret

En kort og subjektiv presentasjon av skriveforskningsmiljøet i og utenfor Trondheim som har ledet fram til opprettelsen av Skrivesenteret.

På midten av 80-tallet var skriveopplæring og skriveforskning preget av et negativt omdømme og «rødpenn-tyranni». Som en motreaksjon på dette oppstod en entusiastisk grasrotbevegelse rundt prosessorientert skriveundervisning (POS). Kurs i POS ble arrangert over hele landet, og for å støtte oppom denne grasrotbevegelsen så ble det også iverksatt et praksisorientert forskningsprosjekt i Trondheim: SkrivePUFF.

SkrivePUFF («Utvikling av skriftspråklig kompetanse») ble finansiert av Forskningsrådets Program for utdanningsforskning (1989-1996). Rundt og i SkrivePUFF ble flere betydningsfulle forsknings- og doktorgradsprosjekt om skriving knyttet sammen. Et fundament i SkrivePUFF var samarbeidet mellom praktikere og teoretikere. Forskningsprosjekt om blant annet «responsgrupper og konstruktiv tilbakemelding» (Hoel), «vurdering av elevtekster» (Berge), «skriving i arbeidslivet» (Vatn) og «skriving i nye medier» kom sammen og lærte av hverandre, og dette miljøet utviklet seg gradvis til å utgjøre både et lokalt og nasjonalt felleskap. Og i 2002 viet et av verdens mest framtredende tidsskrift om skriving, Written communication 19(3) og Written communication 19(4), et temanummer til skriveforskningsmiljøet i Trondheim.

I et skriftliggjort kunnskapssamfunn er skrivekompetanse en nasjonal kunnskapsutfordring og et nasjonalt ansvar.

Vi trenger derfor fortsatt forskning på skriving og skriveopplæring og et nasjonalt senter for å støtte arbeidet videre.

Til toppen