Restaurant- og matfag: Planlegg og lag en instruksjonsvideo om hvordan tilberede et måltid

Å kunne skrive i Vg1 restaurant- og matfag inneber å kunne ytre seg forståeleg om restaurant- og matfagrelaterte tema. Vidare inneber det å kunne bruke eit presist fagspråk og tilpasse tekstar til ulike formål, mottakarar og medium (LK2020). 

Oppgave:

Planlegg, skap og publiser en instruksjonsvideo på YouTube om hvordan tilberede et måltid.

Elevene kan gjerne jobbe i par.

Videoen skal være en digital historie. Formålet med presentasjonen er at en YouTube-bruker skal kunne se videoen og lage måltidet basert på instruksjoner og bilder. Derfor må hvert skritt i prosessen være så tydelig at også nybegynnere skal kunne lage retten.

Elevene bør levere manus til denne videoen i form av tekst og tilhørende bilder til lærer. Formålet med manus er å skape god struktur i den ferdige videoen og gi lærer mulighet til å veilede tidlig i prosessen mens det enda er lett å gjøre forandringer.

Elementer som bør være med i videoen:

 • Stillbilder av arbeidsprosessen
 • Diskré lydeffekter hvis det bidrar til å tydeliggjøre instruksjonene.
 • En fortellerstemme som kommenterer:
  • Framgangsmåte
  • Oppskrift
  • En justert oppskrift (f.eks. redusere fra 3 til 2 porsjoner eller justere innhold av estetiske, økonomiske eller kostholdsmessige grunner.)
  • Lukt, smak og utseende
  • Hygieniske hensyn
  • Arbeidsteknikker eller arbeidsstillinger

Den digitale historien kan for eksempel lages i Photo Story 3 eller i Screencast-O-Matic, og bør være maksimalt fem minutter lang.

Huskeliste for læreren

Dette er tips til den praktiske gjennomføringen av undervisningsopplegget. 

Førskrivingsfase:

 • Presenter modelltekster for manus og digital historie.
 • Diskuter hensiktsmessig innhold og bruk av virkemidler
 • Utarbeid vurderingskriterier i fellesskap
 • Del elevene inn i pargrupper
 • Be elevene planlegge hva slags måltid de skal lage og hvor og når de skal ta bilder

Skrivefase:

 • Introduser tenkeskriving og samskriving for elevene.
 • La elevene tenkeskrive alene i to minutter om hvordan innledningen bør være.
 • Del ut denne skriverammen og la elevene samskrive øverst til venstre på arket i to minutter om hva innledningen skal inneholde. Gi dem deretter to nye minutter til å se for seg og tegne inn i den øverste boksen til høyre et mulig bilde fra innledningen.
 • Fortsett med ett minutt skriving, ett minutt tegning til filmens sju hovedbolker er fylt inn og elevene har ei skisse til dreiebok som dette.
 • La elevene få tid til å lage førsteutkast til manus, lage mat og ta bilder.

Revisjonsfase:

 • Snakk med elevene om at det er strukturen som skal revideres nå, ikke småfeil.
 • La elevene vurdere seg selv på bakgrunn av gitte kriterier. Se her for eksempler på kriterier.
 • Lærer går inn i prosessen og gir støtte og veiledning.
 • Først når manus er revidert, begynner arbeidet med å sette sammen bilder og bildetekst.
 • Manus revideres underveis i prosessen når nye utfordringer melder seg.

Sluttføringsfase:

 • Elevene går over layout og rettskriving i manus og retter opp småfeil og gjør mindre justeringer i videoen.
 • Manus leveres inn, video publiseres på YouTube. Gjerne på en egen bruker for faget.
 • Sluttføringen feires, for eksempel med felles fremvisning av videoene.

Vurdering:

 • Lærer vurderer produktet på bakgrunn av vurderingskriterier, med eller uten karakter.

Materiale som hører til dette undervisningsopplegget:

Youtube - et eksempel på digital historie om å lage mat

Manus til Youtube-videoen

Skriveramme for dreiebok

Konstruert eksempel på utfylt skriveramme for dreiebok

Til toppen