Funksjonell skriving i de første skoleårene

FUS-prosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.

Funksjonell skriving i de første skoleårene («FUS-prosjektet») er et forsknings- og utviklingsprosjekt ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Formålet med prosjektet er å øke kvaliteten på den tidlige skriveopplæringa i skolen.

Mer informasjon om prosjektet finner du på www.ntnu.no/ilu/fus.

Til toppen