Food Book

Sang som modelltekst for den tidlige skrivingen i engelsk.

Elevene må tidlig få erfaring med å bruke det engelske språket i en meningsfull skrivesiuasjon. Dette kan vi gjøre gjennom å skrive små tekster og bøker der skriveren kommuniserer med leseren. Mat er et tema som vil være noe av det første man vil ha behov for på feriereiser til andre land. Å kunne lese menyer og å bestille mat er viktig. Gjennom å lage en «Food Book» kan elevene jobbe med navn på mat, og de kan lære fraser for hvordan vi forteller hva vil liker. I denne boken stiller elevene spørsmål som leseren skal svare på. På denne måten øves det  både på å lese og skrive og å lytte og tale.
 

Kriterier for skriveoppgaven

 • Du skal tegne matvarene du ønsker å skrive om.
 • Du skal først skrive om to matvarer, og du skal kombinere disse to matvarenet til en «ny» matrett.
 • Du skal ha med spørsmålet «Do you like…..?» og den matvaren du har valgt.
 • Du må ha med en rute med Yes or No, på alle sidene, slik at leseren kan svare på spørsmålet ditt ved å sette kryss på siden.
   

Førskrivingsfase

På småskolen jobber man gjerne med ord for mat. Det er viktig at det jobbes over tid med å lære navnet på ulike matvarer. Dette kan gjøres ved å øve på frasene «Do you like…?», «Yes, I do» og «No, I don't». Det er også lurt å jobbe med skriftlige oppgaver der elevene for eksempel kan skrive navn på matvarer, lese ord og trekke strek til riktig bilde og bruke ordkort som inspirasjon til muntlige og skriftlige aktiviteter. Det finnes også mange sanger som omhandler dette temaet. Gjennom å synge disse  kan ordforrådet økes. I dette undervisningsopplegget er sang brukt  som utgangspunk for skriving.

Forslag til sang som modelltekst    

Det finnes ulike varianter av sangen. Syng gjerne de ulike variantene flere ganger for å lære ord og fraser. Gjennom sangen får elevene et klart bilde på hvordan strukuren i boken skal bli.

Do you like broccoli?
Yes I do. Yes I do.
Do you like ice-cream?
Yes I do. Yes I do.
Do you like broccoli- ice cream?
No, I don't.

YUCKY!


Skrivefase

 • Elevene skal skrive en bok der de velger seg ut matvarer de skal kombinere til «nye» retter. Det er gøy at det er litt utradisjonelle og tullete retter. I sangen som er brukt som modelltekst, lager de popcorn-pizza, broccoli-ice cream og sushi-smoothie.
 • Elevene får en «tom» bok der de skal tegne matvarene og skrive «Do you like...?».  Som støtte får de utdelt ark der ulike matvarer er avbildet, og det engelske ordet står under bildet. I tillegg får de et ark med setningsstartere. Man kan også bruke engelske ordkort.
 • Elevene skal nå tegne en matvare på hver side i boken. Under bildet skriver eleven «Do you like ...?» Etter to sider skal de to matvarene kombineres til en ny rett. Man kan selv velge hvor mange sider boken skal ha, og dermed hvor mange ulike matvarekombinasjoner det blir. På alle sidene skal det også være en rute for «yes» og en for «no». Her er det meningen at leseren skal krysse av for om de liker matvaren elle ikke. Noen elever vil kunne skrive mange sider, mens andre vil skrive noen få sider. På den måten tilpasses opplegget til den enkelte elev. 
 • Til slutt må bøkene ferdigstilles. Tekstene kan deles i klassen. De kan stilles ut på biblioteket, og de kan leses for noen hjemme. Da er det de som får sette kryss i boken. 
 • Undervisningsopplegget som vi har beskrevet i denne ressursen, er gjennomført på første trinn, men det kan gjerne også tilpasses til høyere trinn.
   

       
 

Til toppen