Film: Fem prinsipper for god skriveopplæring

Hva kjennetegner god skriveopplæring? Og hvorfor er skriveopplæring så viktig?

I filmen presenteres fem prinsipper for god skriveopplæring, som et forsøk på å sammenfatte noe av den uensartede forskningen som eksisterer om skriving i skolen.

Filmen bygger på artikkelen Fem prinsipper for god skriveopplæring, skrevet av Trude Kringstad og Trygve Kvithyld. Artikkelen ble publisert i Bedre skole #2-2013.

Klikk for å laste ned
Til toppen