Eventyr - gjenfortelling og samskriving

Å kjenne til noen av de mest kjente eventyrene er en viktig del av vår kulturarv. Gjennom å jobbe med gjenfortelling får elevene øvd opp sin evne til å huske de viktigste delene av en fortelling.

Formål

Bli kjent med eventyrsjangeren gjennom samskriving. Det er også fokus på det å huske tekst og øve opp evnen til å gjenfortelle.

Tekstene skal munne ut i en fellestekst der to og to har samskrevet hver sin del.av eventyret. Resultatet blir at elevene sammen har skrevet et helt eventyr.

Oppgaven

I dette undervisningsopplegget kan man bruke hvilket som helst eventyr. Vårt eksempel har tatt utgangspunkt i eventyret om Snehvit og de syv dvergene.

Som en innledning til opplegget kan det være hensiktsmessig å snakke om eventyr som sjanger, og hvordan de oppstod og om elevene kjenner til noen eventyr. 

Læreren starter med å lese eller fortelle eventyret en gang. Elevene går så sammen to og to og gjenforteller eventyret muntlig.

Etterpå leses eventyret en gang til, denne gangen med lesestopp. Her kan det være hensiktsmessig at hver elev har en skriveramme med tydelige skrivefelt for hvert lesestopp. La elevene skrive ned stikkord fra innholdet hver gang du stopper. Dersom man bruker en billedbok kan man kopiere ned utvalgte bilder fra boka, slik at de får plass på et A3-ark. Husk å sette av nok plass slik at elevene kan skrive under hvert bilde. Elevene noterer under bildet, før læreren leser videre til neste lesestopp. På den måten er det enklere for elevene å holde styr på hvor langt man har kommet. Læreren kan vise frem bildet de skal skrive under for hvert lesestopp. La elevene skrive noen minutter for hver stopp.

 

 

Når alle har notert noen setninger og stikkord under alle bildene, går elevene igjen sammen i par og sammenligner det de har skrevet. Har de skrevet det samme? Har de fått frem den samme meningen? Er de enige om gangen i eventyret?

Neste steg er å gjenskape eventyret skriftlig. To og to samarbeider om å fortelle én del av eventyret. De får utdelt et ark med ett av bildene på. Dette er da den delen av eventyret de skal skrive om. Ved å bruke stikkordene de allerede har skrevet i skriverammen, vil det bli lettere å holde seg til sin del av fortellingen og bildene vil tilsammen danne et helhetlig eventyr.

Til slutt henges hele eventyret opp i riktig rekkefølge.

Til toppen