Tverrfaglig arbeid med flere fagområder

Denne ressursen viser naturfag som utgangspunkt for utforsking av muntlig og skriftlig språk. 

Barna sitter forventningsfulle og lurer på hva som nå skal skje. – Hvordan ser kyllinger ut? – Har dere holdt i en levende kylling? – Lager den lyder? – Hvor kommer den fra? Dette er spørsmål som den barnehageansatte stiller. «Dem kjæm ut av ægget», kommer det ivrig fra et av barna.

 

En tryllestav blir brukt for å åpne språkkofferten. Når lokket løftes opp er det mange spente barneøyne som kikker over kanten. I kofferten ligger det en liten gul kylling som blir løftet forsiktig opp, slik at alle barna skal få kjenne på den. Det spesielle med denne kyllingen er at den har to poler som gjør at den piper når det dannes en strømførende krets med hendene. Alle får prøver seg fram, og barna kommer raskt frem til at de må holde på begge polene/prikkene under kyllingen for at den skal pipe.

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna gis tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd (Rammeplanen 2017, s. 53).

En omkrets som leder strøm

Barna får så lage en sirkel hvor de holder hverandres hender. Når det trykkes på begge polene samtidig piper kyllingen. Hvorfor det? Hva skjer når vi bryter lenken? De prøver å legge en linjal mellom mens de fortsatt er lenket sammen i en sirkel. Hvorfor piper ikke kyllingen nå? Barna får så finne ulike ting i rommet for å se om det får kyllingen til å pipe.

 

Det er viktig å ta seg god tid til å undre seg sammen med barna. En må stille gode og åpne spørsmål, uten å gi barna alle svarene og forklaringene med en gang. Noe kan forbli uklart, slik at man opprettholder spenningen og nysgjerrigheten.

 

Ordbank og skriving

Nå har dere møtt den lille kyllingen. Hvilke ord kan vi skrive som passer til det vi har opplevd? En voksen skriver ned de ordene som barna foreslår på et stort ark. Egg, kylling, fjær, dun og gul var noen av ordene barna ville ha med i ordbanken. Bokstavhjelperen er en god støtte for å finne ut hvordan bokstavene kan skrives. Hvilken lyd hører vi først i ordet? Hvor mange bokstaver inneholder det? De barna som har lyst til å skrive ned ord på arket, får lov til det. Kanskje noen også har lyst til å jakte på kjente bokstaver i de ordene som allerede er skrevet ned.

Barna får så lov til å velge hva slags ark de vil tegne og skrive på. De kan velge mellom et ark formet som en kylling, ulike gule ark eller et ark med fire ruter som egner seg til å lage en tegneserie på. Alle velger kylling-arket. Noen av barna ønsker å skrive noen av ordbankordene på kyllingen sin, mens andre bruker mest tid på å fargelegge og tegne. De som ønsker å pynte med fjær får selv stifte på disse med litt hjelp fra en voksen.

Noen ganger styrer de voksne aktivitetene ut i fra hvilke materialer de legger tilgjengelige for barna, mens andre ganger er det fint om barna selv får velge og bestemme hvordan de ønsker å utrykke seg. Det å ta valg kan være vanskelig for noen, og da er det fint å få litt veiledning. En voksen som støtter og bekrefter underveis er med på å motivere barna, og samtalen som foregår under aktiviteten er en viktig del av språktreningen.

Barna som var med på denne aktiviteten viste god muntlig framstillingsevne. De hadde også en positiv måte å henvende seg til hverandre på, og de mestret godt turtakingsprinsippet. De hadde også et nyansert språk. De forklarte og beskrev både det de gjorde og det de tenkte på. De snakket seg gjennom det de opplevde både når de undret seg over kyllingen som pep eller ikke pep, og når de senere selv skulle tegne og skrive. De hentet også inspirasjon fra de andre barnas tegninger, skrift eller pynt.

 

Til slutt er det som alltid stas å dele det man har laget med andre, og det var stolte barn som viste fram kyllingene sine. Disse barna har denne dagen skapt en sammensatt tekst (multimodal tekst) som består av både ord, tegninger og fjær. Denne gangen var det liten gul kylling som piper når man holder den som var inspirasjon for barnas skriving. Nå blir det spennende å se hva som skal inspirere dem neste gang. Kanskje det er noen av barna som kommer på en spennende ide som fører til undring og behov for å utrykke seg.

Refleksjonsspørsmål:

1. Hvordan kan man arbeide tverrfaglig med flere fagområder i rammeplanen, og fremdeles ha fokus på språk og språkutvikling?

2. Hvordan kan arbeid med multimodale tekster bidra til både lek, utforskning og læring i barnehagen?

Til toppen