Eksamensoppgaver i norsk på yrkesfag

I denne ressursen viser vi eksempler på tidligere gitte eksamensoppgaver i norsk for yrkesfaglige programområder. Oppgavene kan brukes i skriveopplæringa og som forberedelse til eksamen.

Eksamensoppgavene i norsk for YF har tradisjonelt vært laget lokalt – enten på den enkelte skolen eller av ei fagnemnd som har laget oppgaver for skolene i et fylke.

Fra og med våren 2016 har alle fylker tilbud om å bruke de samme eksamensoppgavene i norsk for Vg2 YF. Initiativet til dette ble tatt av fylkesutdanningssjefene. Eksamenskontoret i Hedmark er ansvarlig for norskoppgavene og utnevner ei fagnemnd som utarbeider oppgavesettene. 

Skoler og fylker kan altså velge om de vil ta disse «sentralgitte» oppgavene i bruk eller fortsette med sin lokale variant. I og med at oppgavene er laget for elever på alle programområder, er det vanskelig å gjøre dem spesifikt yrkesretta eller på annen måte tilpasse dem til den opplæringa som blir gitt. På den andre sida kan det også være fordeler med å bruke disse oppgavene. Fagnemnda får arbeide over tid og får etter hvert erfaring i hvordan en skal lage gode oppgaver med forankring i læreplanen. Oppgavesettene er dessuten tilgjengelig for alle som vil bruke dem i opplæringa, og sånn kan elevene øve på å skrive den typen oppgaver som blir gitt til eksamen.     

Alle kan bruke oppgavene ved å gå inn på nettsidene til vigo og lage seg et eget passord. Skrivesenteret publiserer oppgavene etter avtale med eksamenskontoret i Hedmark.

Til toppen