Eksamen i mediesamfunnet 3

Denne nettressursen tar utgangspunkt i eksamensoppgavene fra våren 2019. 

Denne nettressursen tar utgangspunkt i eksamensoppgavene fra våren 2019 i mediesamfunnet 3. Ressursen inneholder forslag til et kolonneskjema som elevene kan bruke når de skal lese tekstvedleggene og to eksamensbesvarelser som kan fungere som modelltekster. 

Ressursen kan brukes til lese- og skriveopplæring i undervisningen og/eller som eksamensforberedelse.


 

Undervisningstips fra eksamensrapporten 2019

Hele eksamensrapporten fra Udir kan lastes ned her som PDF.

 • En del av elevene sliter med å utnytte forberedelsesdagen og finne egne kilder de kan bruke i besvarelsen. Det er derfor nødvendig å trene elevene i å hente ut relevant informasjon i tekstvedleggene og å trene dem i å finne og vurdere gode kilder de kan bruke til å besvare oppgavene.
 • Elevene må få øvelse i å uttrykke kompetansen sin skriftlig. Denne eksamensformen er skriftlig, og elevene må forberedes på at det ikke er en praktisk produksjonsdel.
 • Elevene må forberedes på å skrive drøftende og argumenterende tekster med utgangspunkt i faglige begreper og teorier som er nevnt i læreplanen.
 • Drøfting, vurdering, analyse og refleksjon er en sentral del av faget slik det fremgår av kompetansemålene i læreplanen. Drøfting av kilder må vektlegges i opplæringen. Svært få av elevene viste at de kunne drøfte kilder og kildebruk, slik det er forventet i et studieforberedende program.
 • For å oppnå høy måloppnåelse må elevene vise at de kan sette faget inn i dagens medievirkelighet og samfunnsdebatt. De må vise stor grad av selvstendig refleksjon. Deter derfor viktig å vektlegge dette i opplæringen gjennom hele skoleåret.
 • Kjennetegn på måloppnåelse og eksamensveiledning må gjøres kjent for elevene så tidlig som mulig, slik at elevene vet hva som er forventet av dem. 
   
 • Forberedelsesdelen vår 2019 (PDF)
 • Hele eksamenssettet for vår 2019 (PDF)
 • Vurderingsskjema for eksamensoppgaven vår 2019 (PDF).
   

 

Hvordan jobbe med forberedelsesheftet?


Eksamensbesvarelse karakter 5


Eksamensbesvarelse karakter 4

Til toppen