Egget – heilskapleg læring i barnehagen

Dei nasjonale sentera har på oppdrag frå Udir laga film om heilskapleg læring.

Heilskapleg læring handlar om å skape samanhengar på tvers av fagområda i rammeplanen. Gjennom tre filmar kan du sjå korleis noko så enkelt som eit egg kan stimulere til mange ulike typar opplevingar og læring. På sida barnehagefilm.no kan du sjå filmane og finne fram til opplegg og fagstoff dei nasjonale sentera har laga for å hjelpe barnehagane i dette arbeidet.

 

Til toppen